Elos webbtjänsten för skötseln av ArPL- och FöPL-ärenden, pensionstjänsten, de elektroniska blanketterna för ansökan om försäkring och avtalet om användning av webbtjänsten, som ger dig tillgång till Elos webbtjänst, ur drift på lördagen den 14.9. kl. 08−15 på grund av systemändringar. Vi beklagar eventuella olägenheter som driftavbrottet orsakar.

Innehållsbild

Elo får arbetstagarnas löneuppgifter från inkomstregistret och räknar ut ArPL-avgiften utifrån de löneanmälningar och korrigeringar i dem som du lämnar till inkomstregistret. Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften varje månad.

Obs! Om du använder Palkka.fi-tjänsten, får du ingen faktura från Elo. ArPL-försäkringsavgiften hittar du från mellanbladet Betalningar i Palkka.fi-tjänsten.

Årsskiftet 2018–2019

Anmälningen av ArPL-löneuppgifterna och betalningen av ArPL-avgifterna ändras när inkomstregistret tas i bruk den 1 januari 2019.

Se en sammanställning över förändringarna >

Bered dig för inkomstregistret

Det nationella inkomstregistret tas i bruk den 1 januari 2019 och därefter görs löneanmälningarna direkt i inkomstregistret. 

Avgifter och intyg

  • ArPL-grundavgiften är 25,20 år 2019.
  • Du kan skriva ut ett uppdaterat ArPL-intyg i Elos webbtjänst.

Sköt ärendena i webbtjänsten

  • Lämna löneanmälningar.
  • Skriv ut intyg.
  • Begär betalningstid.
  • Gör ändringar i dina kund- och kontaktuppgifter.

Hur ska jag handla i följande situationer?

Innehållsbild

Led arbetsförmågan strategiskt, planera utvecklingsåtgärder och förutse risker

God arbetshälsoledning leder till god arbetshälsa. Genom arbetshälsoledning säkerställer du att dina arbetstagare kan lyckas i sitt arbete och att ditt företag kan uppnå sina mål. Elos arbetshälsotjänster och experter stöder ditt företags utvecklings- och planeringsarbete. Vi söker lösningar för att bevara och främja din arbetstagares arbetsförmåga med hjälp av yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. 

Innehållsbild

Kundens röst 2019

Elos telefontjänst i försäkringsärenden har valts igen till landets bästa i sin egen serie i jämförelsen Asiakkaan ääni (Kundens röst).

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.