Jumplink

Information till våra kunder med anledning av coronaviruset

På den här sidan sammanställer vi fakta som Elos kunder kan ha nytta av i det aktuella läget. Sidan uppdateras enligt behov.

ArPL-försäkringspremien beräknas på grundval av inkomstregisterdeklarationer

Elo får arbetstagarnas löneuppgifter från inkomstregistret och räknar ut ArPL-avgiften utifrån de löneanmälningar och korrigeringar i dem som du lämnar till inkomstregistret. Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften varje månad.

När du använder tjänsten Palkka.fi för ditt företags löneräkning kan du som betalningssätt för ArPL-försäkringsavgiften välja betalning mot en faktura från Elo eller att betalningsuppgifterna skapas i Palkka.fi.

För hushållskunder skapas betalningsuppgifterna för ArPL-försäkringsavgiften på fliken Avgifter i Palkka.fi. 

Tänk på miljön och börja ta emot e-fakturor > 

Innehållsbild

Led arbetsförmågan strategiskt, planera utvecklingsåtgärder och förutse risker

God arbetshälsoledning leder till god arbetshälsa. Genom arbetshälsoledning säkerställer du att dina arbetstagare kan lyckas i sitt arbete och att ditt företag kan uppnå sina mål. Elos arbetshälsotjänster och experter stöder ditt företags utvecklings- och planeringsarbete. Vi söker lösningar för att bevara och främja din arbetstagares arbetsförmåga med hjälp av yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. 

Innehållsbild

Kundens röst 2019

Elos telefontjänst i försäkringsärenden har valts igen till landets bästa i sin egen serie i jämförelsen Asiakkaan ääni (Kundens röst).

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.