Jumplink

ArPL-försäkringspremien beräknas på grundval av inkomstregisterdeklarationer

Elo får arbetstagarnas löneuppgifter från inkomstregistret och räknar ut ArPL-avgiften utifrån de löneanmälningar och korrigeringar i dem som du lämnar till inkomstregistret. Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften varje månad.

När du använder tjänsten Palkka.fi för ditt företags löneräkning kan du som betalningssätt för ArPL-försäkringsavgiften välja betalning mot en faktura från Elo eller att betalningsuppgifterna skapas i Palkka.fi.

För hushållskunder skapas betalningsuppgifterna för ArPL-försäkringsavgiften på fliken Avgifter i Palkka.fi. 

Tänk på miljön och börja ta emot e-fakturor > 

Innehållsbild

Led arbetsförmågan strategiskt, planera utvecklingsåtgärder och förutse risker

God arbetshälsoledning leder till god arbetshälsa. Genom arbetshälsoledning säkerställer du att dina arbetstagare kan lyckas i sitt arbete och att ditt företag kan uppnå sina mål. Elos arbetshälsotjänster och experter stöder ditt företags utvecklings- och planeringsarbete. Vi söker lösningar för att bevara och främja din arbetstagares arbetsförmåga med hjälp av yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. 

Information till våra kunder med anledning av coronaviruset

På den här sidan sammanställer vi fakta som Elos kunder kan ha nytta av i det aktuella läget. Sidan uppdateras enligt behov.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.