Innehållsbild

Bered dig för inkomstregistret

Det nationella inkomstregistret tas i bruk den 1 januari 2019 och därefter görs löneanmälningarna direkt i inkomstregistret. 

Avgifter och intyg

  • ArPL-grundavgiften är 25,30 procent år 2018.
  • Du kan skriva ut ett uppdaterat ArPL-intyg i Elos webbtjänst.

Sköt ärendena i webbtjänsten

  • Lämna löneanmälningar.
  • Skriv ut intyg.
  • Begär betalningstid.
  • Gör ändringar i dina kund- och kontaktuppgifter.

Hur ska jag handla i följande situationer?

Innehållsbild

Led arbetsförmågan strategiskt, planera utvecklingsåtgärder och förutse risker

God arbetshälsoledning leder till god arbetshälsa. Genom arbetshälsoledning säkerställer du att dina arbetstagare kan lyckas i sitt arbete och att ditt företag kan uppnå sina mål. Elos arbetshälsotjänster och experter stöder ditt företags utvecklings- och planeringsarbete. Vi söker lösningar för att bevara och främja din arbetstagares arbetsförmåga med hjälp av yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. 

Innehållsbild

Kundens röst 2018

Elos telefontjänst i försäkringsärenden har valts till landets bästa i sin egen serie i jämförelsen Asiakkaan ääni (Kundens röst) år 2018.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.