Arbetsgivarens blanketter

Arbetstagaren fyller i rehabiliteringsansökan och fogar ett B-läkarutlåtande till ansökan. Arbetsgivaren fogar en redogörelse över den sökandes arbetsuppgifter till ansökan eller lämnar in den senare till Elo. Redogörelsen kan göras på blankett:

Arbetsgivarens beskrivning av den sökandes arbete och möjligheter till nyarrangemang på arbetsplatsen (pdf) >

Arbetsplatsrehabilitering (arbetsprövning och arbetsträning)

Työkokeilusuunnitelma (pdf) (på finska) >
Avtal, Elo betalar förmån (pdf) > 
Avtal, arbetsgivaren betalar lön (pdf) >
Työnantajan arvio työkokeilusta/työhönvalmennuksesta (word) (på finska) > 

Ansökan om arbetspensionsrehabilitering för arbetstagare
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (pdf) >

Andra blanketter och anvisningar i anslutning till arbetspensionsrehabilitering >


Ta kontakt

Arbetspensionsrehabilitering (vard. klo 8–16.30)

020 694 715