Håll avgifterna uppdaterade

  • Du kan betala ArPL-avgifterna 1–12 gånger om året.
  • Avgifterna förfaller den 20:e dagen i månaden. Om den 20:e är en lördag eller helgdag, är förfallodagen den följande dagen som bankerna har öppet.

Om avgiften försenas, uppräknas avgiften med dröjsmålsränta enligt försäkringsvillkoren från förfallodagen fram till att avgiften betalas.

Justera förskottslönesumman

Årsanmälare betalar förskottsavgifter som grundar sig på en uppskattad lönesumma.

Om lönesumman ändras betydligt under året, ska du meddela Elo om detta så, att de kommande avgifterna kan faktureras enligt den ändrade lönesumman.

Du kan lämna ändringsanmälan i webbtjänsten eller genom att kontakta vår kundtjänst per telefon eller e-post.

Logga in i webbtjänsten >

Så här ändrar du betalningsmånad

Du kan betala ArPL-avgifterna 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 gånger om året. Valet av betalningsmånader inverkar på avgiftsbeloppet. Beräkningsräntan inverkar på avgifterna på så sätt att det lönar sig att betala största delen av avgifterna i början av året.

Du kan anmäla om en ändring av betalningsmånaderna för avgiften i webbtjänsten eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Logga in i webbtjänsten >

Betalningsposter som kan väljas

Betalningsposter   
/år
Den första
betalningsmånaden   

Betalningsmånader

1

januari–mars

januari, februari eller mars

2

januari
februari
mars

januari och juli
februari och augusti
mars och september

3

januari

januari, maj och september

4

januari
februari
mars

januari, april, juli och oktober
februari, maj, augusti och november
mars, juni, september och december

6

januari

januari, mars, maj, juli,
september och november

12

januari

januari, februari, mars, april,
maj, juni, juli, augusti, september,
oktober, november och december

Be om en uppskattning av årsavräkningens slutresultat

Elo räknar den slutliga försäkringsavgiften för det föregående året i årsavräkningen enligt de uppgifter som arbetsgivaren lämnat i årsanmälan. De förskottsavgifter som debiterats föregående år beaktas och de gottgörs med beräkningsränta. I avräkningen beaktas även företagets försäkringsspecifika återbäringar och andra justeringsposter.

Om du behöver en uppskattning av slutresultatet av årsavräkningen för ArPL-försäkringen innan den slutliga årsavräkningen, kan du be oss om en uppskattning.

Beställ en uppskattning för ArPL-försäkringen i webbtjänsten eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Logga in i webbtjänsten >Sköt dina ärenden på nätet

Logga in i tjänsten genom att klicka på Logga in uppe till höger eller ta i bruk nättjänsten. Mer information om nättjänsten  

Övergå till elektroniska faktura

Du får fakturorna på dina arbetspensionsavgifter direkt till ditt företags fakturhanteringssystem eller webbank.

Mer information om nättjänsten  

Jag kan inte betala mina ArPL-avgifter i tid, vad ska jag göra?

Kontakta Elo i god tid och avtala om en betalningsplan för försäkringsavgifterna.
Ta kontakt >

Avgifter som månadsanmälare betalar

Avgifter som månadsanmälare betalar