Avgifter som månadsanmälare betalar

  • Som månadsanmälare anmäler du arbetstagarnas faktiska inkomstuppgifter och betalar försäkringsavgifterna varje månad.

Om avgiften försenas, uppräknas avgiften med dröjsmålsränta enligt försäkringsvillkoren från förfallodagen fram till att avgiften betalas.

Elo räknar den exakta försäkringsavgiften för året innan i årsavräkningen på våren.


Övergå till elektroniska faktura

Du får fakturorna på dina arbetspensionsavgifter direkt till ditt företags fakturhanteringssystem eller webbank.

Mer information om nättjänsten  

Jag kan inte betala mina ArPL-avgifter i tid, vad ska jag göra?

Kontakta Elo i god tid och avtala om en betalningsplan för försäkringsavgifterna.
Ta kontakt >

Håll avgifterna uppdaterade

Håll avgifterna uppdaterade