Arbetsgivaren ansvarar för tecknandet av en ArPL-försäkring

Då du som arbetsgivare avlönar en arbetstagare, ska hans eller hennes anställning försäkras med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL). Detta säkerställer arbetstagarens arbetspensionsskydd.

Ett företag, ett samfund eller ett privathushåll kan fungera som arbetsgivare.

Försäkring ska tecknas senast inom den månad som följer efter den första löneutbetalningsmånaden. Om du tecknar en försäkring för sent, höjs försäkringsavgifterna för den tid försäkringen är försenad.

Mer information om ArPL-försäkringen >

Ta en ArPL-försäkring >


Är du en avtalsarbetsgivare eller en tillfällig arbetsgivare?

Det finns två alternativa sätt att ordna pensionsskyddet för arbetstagare.

Du är en avtalsarbetsgivare, dvs. en arbetsgivare med försäkringsavtal, om

  • du har en arbetstagare som är anställd tillsvidare
  • den sammanräknade lönesumman till arbetstagarna under ett halvt år är minst 8 334 euro år 2017.

Avtalsarbetsgivare väljer att anmäla anställnings- och löneuppgifterna antingen i årsanmälan eller månadsanmälan. 

ArPL-försäkring för avtalsarbetsgivare >

Ta en ArPL-försäkring > 

Du är en tillfällig arbetsgivare, om

  • du inte har en ArPL-försäkring eller arbetstagare som är anställda tillsvidare
  • den sammanräknade lönesumman till de tillfälliga arbetstagarna för ett halvt år är mindre än 8 334 euro år 2017.

Även privathushåll kan vara antingen arbetsgivare med avtal eller tillfälliga arbetsgivare.

En arbetsgivare kan inte samtidigt vara både arbetsgivare med avtal och tillfällig arbetsgivare. Tillfälliga anställningar ska också anmälas till ArPL-avtalsförsäkringen.

Mer information om försäkring för tillfälliga arbetsgivare >

Ta en försäkring i tjänsten Palkka-apuri > 

 Teckna en ArPL-försäkring

Ta försäkring på nätet > 
Be oss ta kontakt >

Vi betjänar dig även på Fennias, LokalTapiolas och Turvas servicekontor.