Elos företagsfinansieringstjänster

Innehållsbild

Är det dags att utvidga företagsverksamheten?

Utvidgandet av företagets verksamhet förutsätter ibland lånefinansiering, om det så är fråga om en investering eller tillväxt med hjälp av företagsköp. Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi ditt företag att hitta en finansieringslösning.

Den avgörande finansieringsbiten från Elo

Innehållsbild
Tillväxt och internationalisering

Företaget kan söka affärstillväxt genom innovationer eller med hjälp av kommersiella utvecklingsidéer. Innovationer kan t.ex. vara nya produkter eller tjänster, nya produktionsmetoder eller nya marknader. Ekonomisk utveckling kräver innovationer. Tillväxtföretag skapar ofta nya arbetsplatser, som kräver nytt rörelsekapital.  

 

Då ett företag har beslutat etablera sig på den internationella marknaden, förutsätter det bland annat satsningar på marknadsundersökningar, mässor, översättningar och certifiering. Internationaliseringen kan dessutom kräva tilläggsinvesteringar i maskiner och utrustning samt i nya arbetstagare. Även de ökade behovet av rörelsekapital bör beaktas. Elo kan delta i finansieringen av ditt företags tillväxt eller internationalisering tillsammans med din bank eller en annan finansiär.

Företagsköp och ägarbyte

Företagsköp är ett sätt att utvidga företaget. Med hjälp av företagsköp kan verksamheten utvidgas t.ex. geografiskt, företaget skaffa ny kompetens eller bredda sitt utbud. Företagsköp genomförs antingen genom att förvärva aktier eller affärsverksamhet. En förutsättning för finansiering av företagsköp är att det upprättats en tillförlitlig plan över företagsköpet och att bolagets omsättning efter företagsköpet uppgår till minst en miljon. Finansieringens säkerheter avtalas om från fall till fall.

 

Vid ägarbyte grundar t.ex. företagets verkställande ledning ett bolag och köper företagets aktiebestånd eller alternativt företagets affärsverksamhet, av företagets ägare.

Elo deltar aktivt i genomförandet av företagsköp och ägarbyten. Vi kan genomföra finansieringen tillsammans med din bank eller andra finansiärer. 

Elo är med i företagsbörs >

Investeringar

En investering i rätt tid är en förutsättning för affärstillväxt. Investeringar gör det t.ex. ofta möjligt att öppna nya funktioner eller att effektivera produktionen. En del av det kapital som investeringarna kräver fås från företagets inkomstfinansiering, men största delen av kapitalet kräver finansiärer. 

Elo kan delta i finansieringen av företagets investeringar tillsammans med din bank eller med andra finansiärer.

Exempel på investeringar

  • anskaffning av maskiner och utrustning
  • affärslokaler och byggnader 
  • utvidgningsinvestering t.ex. i större lokaler
  • investeringar i forskning och produktutveckling. 

Mångsidiga finansieringsalternativ för företag av olika storlek

Innehållsbild

Elos finansieringsalternativ

Tillväxtlån

De tillväxtlån som Elo erbjuder lämpar sig till exempel för finansieringen av företagets investeringar eller rörelsekapital eller för finansieringen av olika företagsköp och omstruktureringar. Tillväxtlån sammanställs från fall till fall enligt kundens behov och grundar sig alltid på en omsorgsfull bedömning av kundföretagets affärsekonomiska ställning. Tillväxtlån har en lånetid på 1–10 år och de kan beviljas med rörlig eller fast ränta.

Ttillväxtlånets ränta består av referensräntan och en kundspecifik marginal. Som referensränta används huvudsakligen euriborräntan. På den totala räntan inverkar utöver lånetiden även företagets ekonomiska ställning, kreditvärdighet och erbjuden säkerhet.

I fråga om tillväxtlån iakttas normalt säkerhetsförfarande.

Elos lån för små och medelstora företag (SMF-lån)

Elos lån för små och medelstora företag SMF-lån är ett smidigt alternativ för finansieringsbehovet i lönsamma företag. Lån kan beviljas ett etablerat och lönsamt företag i aktiebolagsform som har en omsättning på minst en miljon euro och för vilket det kumulativa resultatet varit positivt under de tre senaste räkenskapsperioderna.

Elo beviljar i regel ett SMF-lån på 50 000–250 000 euro. Ett villkor för att lån ska beviljas är vanligen att Finnvera beviljar ett lån som till sitt belopp motsvarar det lån som Elo beviljar. Med Elos SMF-lån och Finnveras lån kan finansieringssumman uppgå till hela 500 000 euro.

Lånet amorteras i jämna rater och lånetiden är högst 5 år.

Återlån

Elos ArPL-försäkringstagare har rätt att få lån ur den fond som inflyter av deras försäkringsavgifter. Lånet storlek är beroende av beloppet betalade försäkringsavgifter. Lånerätten kan utnyttjas då minst 5 000 euro har influtit i den fondandel som kan återlånas i företagets gällande ArPL-försäkring i Elo. 

Återlånet är ett långfristigt lån som beviljas med fast eller rörlig ränta. Som referensränta används ArPL-låneräntan. Till räntan läggs en marginal som fastställs utifrån säkerheten.
Lånetiden är 1–10 år och lånet återbetalas i huvudsak i jämna rater två gånger om året. 

Återlån kräver alltid säkerhet. De vanligaste säkerheterna är bankgaranti samt Finnveras eller Garantias garantier.

ArPL-räntorna är Försäkringsaktiebolaget Garantias offentligt noterade marknadsräntor och de kan bland annat kontrolleras på Garantias webbplats (på finska).

Elo står till din tjänst

Elos experter på företagsfinansiering hjälper dig i ärenden som gäller företagets finansiering. Du når oss på nummer 020 703 5843 eller per e-post yritysrahoitus@elo.fi.

Låneansökan

Du kan ansöka om lån antingen i vår webbtjänst eller genom att fylla i en låneansökan.