;
Jumplink

Information om ArPL-försäkringen

Då du avlönar en arbetstagare, ska du sköta hans eller hennes pensionsskydd genom att teckna en ArPL-försäkring. Ta en försäkring senast inom den månad som följer på den första löneutbetalningsmånaden.

General / Default image alt attribute

Anställningar som ska försäkras

Arbetstagaren ska försäkras med en ArPL-försäkring, då han eller hon

  • arbetar i en anställning,
  • är 17–68 år och
  • tjänar minst 61,37 euro i månaden. 

Läs närmare om ArPL-försäkringen >

En arbetstagare går i pension

Då din arbetstagare går i ålderspension, ska du avtala med henne eller honom om tidpunkten för när anställningen avslutas och när pensionen börjar.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.