Jumplink

Information om ArPL-försäkringen

Då du avlönar en arbetstagare, ska du sköta hans eller hennes pensionsskydd genom att teckna en ArPL-försäkring. Ta en försäkring senast inom den månad som följer på den första löneutbetalningsmånaden.

Innehållsbild

Anställningar som ska försäkras

Arbetstagaren ska försäkras med en ArPL-försäkring, då han eller hon

  • arbetar i en anställning,
  • är 17–68 år och
  • tjänar minst 60,57 euro i månaden. 

Läs närmare om ArPL-försäkringen >

Teckna en ArPL-försäkring

Vill du betala din faktura elektroniskt?

Det går lätt att sköta försäkringsavgifterna då du tar i bruk elektronisk fakturering. På så sätt får du behändigt fakturorna direkt till ditt företags fakturahanteringssystem eller till webbanken.

Läs närmare

Är du en tillfällig arbetsgivare?

Om du avlönar en arbetstagare för en kort tid eller betalar lön sporadiskt, kan du sköta försäkringen enklare med en löneanmälan för tillfälliga arbetsgivare. Du kan lämna anmälan via Elos tjänst Palkka-apuri.

Läs närmare
Innehållsbild

En arbetstagare går i pension

Då din arbetstagare går i ålderspension, ska du avtala med henne eller honom om tidpunkten för när anställningen avslutas och när pensionen börjar.

Läs närmare

Villkor och broschyrer

InnehållsbildArPL-försäkringsvillkor
InnehållsbildProduktkort om ArPL-försäkringen
InnehållsbildHandbok för arbetsgivare
InnehållsbildHandbok om ArPL-avgiften för stora arbetsgivare

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.