Jumplink

Anställningar som ska försäkras

Är du en arbetsgivare med avtal eller en tillfällig arbetsgivare?

Du kan ordna pensionsskyddet med en ArPL-försäkring för din arbetstagare antingen såsom arbetsgivare med försäkringsavtal eller som en tillfällig arbetsgivare.

Teckna en ArPL-försäkring som arbetsgivare med avtal, då

 • du har minst en fast anställd arbetstagare
 • du regelbundet betalar löner eller
 • den uppskattade sammanräknade lönesumman till arbetstagarna under ett halvt år (6 mån.) är minst
  8 790 euro år 2021.

Även ett hushåll kan vara en avtalsarbetsgivare. Som arbetsgivare med avtal anmäler du alltid också tillfälliga anställningar till den gällande ArPL-försäkringen.

Du är en tillfällig arbetsgivare om

 • du avlönar en arbetstagare säsongartat eller sporadiskt,
 • den sammanräknade lönesumman till de tillfälliga arbetstagarna för ett halvt år (6 mån.) är mindre än
  8 790 euro år 2021 och
 • du och ditt företag inte har något gällande ArPL-försäkringsavtal.

En tillfällig arbetsgivare kan vara ett företag, ett samfund eller ett privathushåll. 

Observera att du inte samtidigt kan vara både arbetsgivare med avtal och tillfällig arbetsgivare. Om du är en arbetsgivare med avtal, ska du även anmäla tillfälliga arbetstagare till den gällande ArPL-försäkringen. Som tillfällig arbetsgivare ska du lämna en anmälan om utbetalda löner genast efter lönebetalningen.

Arbete utomlands

Ett förtroendeuppdrag kan försäkras med en frivillig ArPL-försäkring

Förtroendeuppdrag omfattas inte lagstadgat av ArPL, men som arbetsgivare kan du teckna en frivillig ArPL-försäkring för personer i förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag är till exempel

 • förtroendeuppdrag i arbetsmarknadsorganisationer och ideella föreningar
 • medlemskap i förvaltningsråd, delegationer och direktioner.

Arbetsgivarens övriga lagstadgade försäkringar

Som arbetsgivare behöver du förutom en ArPL-försäkring även följande lagstadgade försäkringar som gäller arbetstagaren.

 • en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • en grupplivförsäkring
 • arbetslöshetsförsäkring

En arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt en grupplivförsäkring får du via våra försäkringssamarbetspartners:

En arbetslöshetsförsäkring får du från Arbetslöshetsförsäkringsfonden >

Som arbetsgivare betalar du arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter till skattemyndigheterna.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.

När behöver jag en ArPL-försäkring?

Då du som arbetsgivare anställer en arbetstagare, ska du försäkra honom eller henne med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL). ArPL-försäkringen garanterar att arbetstagaren får ett arbetspensionsskydd.

Ta en försäkring senast inom den månad som följer på den första löneutbetalningsmånaden.

Arbetsgivaren kan vara ett företag, ett samfund eller ett privathushåll.

Arbetstagaren ska försäkras med en ArPL-försäkring, då arbetstagaren

 • arbetar i en anställning
 • är 17–68 år
 • tjänar minst 61,37 euro i månaden
 • arbetar vid sidan av pensionen.

Arbetstagaren ska försäkras från ingången av den månad som följer efter fyllda 17 år. Försäkringsskyldigheten fortsätter fram till slutet av den månad under vilken arbetstagaren fyller 68 år. Försäkringsskyldigheten gäller också arbete som utförs vid sidan av pension.

Behöver du hjälp med att ordna FöPL- eller ArPL-försäkringen?

Innehållsbild

När ska man teckna en försäkring och vad behöver man veta om det?  Låt oss hjälpa dig! Lämna dina kontaktuppgifter och berätta när det passar dig bäst, så kontaktar vi dig. Tillsammans reder vi ut saken.

Elos eget säljteam: Jasmin, Aki, Anton, Maria och Ursula.