Jumplink

ArPL-anmälningar i TYVI-tjänsten

Anställnings-, års- och månadsanmälningar som ansluter sig till ArPL-försäkringen ska regelbundet skickas till Elo. Förutom via våra webbtjänster kan du också skicka anmälningarna via de TYVI-tjänster som tillhandahålls av olika operatörer.

Elos webbtjänster >

TYVI - Anmälningar behändigt i filformat

TYVI (dataflöden mellan företag och myndigheter) är ett system, men hjälp av vilket företagen enhetligt kan lämna uppgifter på elektronisk väg till olika instanser som sköter myndighetsuppgifter.

Med hjälp av TYVI skickar du också anställnings-, års- och månadsanmälningarna för ArPL-försäkringen i form av den fil som fås ur lönesystemet. Lönesystemet bildar ArPL-anmälningsfilerna automatiskt enligt TYVI-standarden. Filformatet granskas vid avsändningen; filen förmedlas inte vidare om formatet är felaktigt.

Anmälningar i form av TYVI-filer kan skickas avgiftsfritt till Elo från våra egna webbtjänster och mot avgift via de TYVI-tjänster som erbjuds av olika operatörer.

Läs mer om anmälan via TYVI >