Jumplink

Årsskiftet 2018–2019 - ArPL-försäkring i ett nötskal

Löneanmälan

Anmäl arbetstagarnas löneuppgifter enligt lönebetalningstidpunkten:
  • Löner som betalats 2018 och tidigare samt korrigeringar i dem till Elo. Läs mer >
  • Löner som betalas 2019 och senare samt korrigeringar i dem till inkomstregistret. Läs mer >
Löneanmälan vid årsskiftet 2018-2019

Den slutliga ArPL-avgiften för 2018

Då du har anmält alla löneuppgifter för 2018 till Elo, räknar vi ut den slutliga ArPL-avgiften för 2018.

Du får information om den slutliga avgiften i årsavräkningen.

Palkka.fi-tjänsten kan fortsättningsvis användas

Om du använder Palkka.fi-tjänsten, kan du fortsätta att använda den på samma sätt som tidigare även 2019. Läs mer >

ArPL-avgifter och fakturor fr.o.m. 1.1.2019

Från ingången av 2019 räknar Elo ut ArPL-avgiften utifrån de löneanmälningar och korrigeringar i dem som du lämnar till inkomstregistret. Elo betalar i fortsättningen kundåterbäring en gång om året och de beaktas i kommande avgifter.

Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften varje månad. Om du exempelvis betalar lön två gånger per månad, får du endast en faktura på dem.

På Elos fakturor är ArPL-avgifternas förfallodag den sista dagen i den månad som följer på lönebetalningsmånaden.

Läs mer >

Innehållsbild

ArPL-försäkringsvillkoren ändras

Införandet av inkomstregistret medför ändringar i ArPL-försäkringsvillkoren. De förändrade villkoren kan, efter att de har trätt i kraft, läsas på www.elo.fi.

Innehållsbild

I Elos webbtjänst kan du i fortsättningen

•    Granska uppgifterna i anmälningarna till inkomstregistret, betalningsuppgifterna för din ArPL-försäkring samt fakturorna.
•    Uppdatera dina kunduppgifter, ta i bruk nätfakturor och meddela ditt kontonummer för eventuella avgiftsåterbäringar.
•    Skriva ut intyg.
•    Utnyttja verktygen som stöd för arbetshälsan i ditt företag och få aktuell information om de invalidpensioner och förmåner som betalas till de anställda i ditt företag.

Läs närmare om Elos webbtjänst >

Är du en tillfällig arbetsgivare?

Efter årsskiftet kan du anmäla lönerna för 2018 på blanketten för tillfälliga arbetsgivare till Elo. Du får en faktura på ArPL-avgiften enligt din anmälan.

Anmäl löner som utbetalas fr.o.m. 1.1.2019 till inkomstregistret. Du får en faktura på ArPL-avgiften enligt din anmälan. Läs mer >

Om du använder Palkka.fi-tjänsten, kan du fortsätta att använda den på samma sätt som tidigare även 2019. Läs mer >

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.