ArPL-avgifter och intyg

ArPL-grundavgiften 2018 är 25,30 procent.

Som arbetsgivare sköter du dina arbetstagares pensionsskydd genom att betala ArPL-avgifter till pensionsbolaget. Avgiftens storlek fastställs alltid utifrån de grunder som social- och hälsovårdsministeriet årligen fastställer och utgör en viss procent av arbetstagarens bruttoinkomster.

Avgiftsprocenten innehåller även arbetstagarens andel av avgiften, vilken du innehåller i samband med lönebetalningen.

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften varierar enligt arbetstagarens ålder:

  • 6,35 % av inkomsterna för dem som är 17–52 år
  • 7,85 % av inkomsterna för dem som är 53-62 år
  • 6,35 % av inkomsterna för dem som fyllt 63 år

Avtalsarbetsgivares avgift är också beroende av bl.a. Elos kundåterbäring och omkostnadsrabatten.

För tillfälliga arbetsgivare uppgår den slutliga ArPL-avgiften 2018 till 25,30 procent.

Läs närmare om tillfälliga arbetsgivare >

Behöver du ett ArPL-intyg?

Med ett ArPL-intyg kan du bevisa att du har en gällande försäkring och att försäkringsavgifterna har betalats. Du kan skriva ut ett intyg i Elos webbank. Intyget kan begäras t.ex. i samband med en offert för att bevisa att arbetsgivaren har tecknat en ArPL-försäkring för sin arbetstagare.

Avgiftsbroschyrer 2018

Förskottsavgifter enligt anmälningssättet

Som månadsanmälare anmäler du dina arbetstagares faktiska löner till oss varje månad och betalar ArPL-avgifterna utifrån de faktiska inkomsterna.

Som årsanmälare grundar sig din ArPL-avgift på en uppskattad lönesumma, som du kan betala i 1–12 rater under året. Avgifterna förfaller alltid den 20:e i månaden eller följande vardag.
Den slutliga försäkringsavgiften räknas i fråga om bägge anmälningssätten i årsavräkningen vid årets slut.

Läs mer om månadsanmälan >

Försäkringsavgiftsränta

Försäkringsavgiften innehåller alltid försäkringsavgiftsränta som är beroende av avgiftens förfallodag. Avgifter som förfaller före 1.7 gottgörs med försäkringsavgiftsränta och avgifter som förfaller efter det uppräknas med ränteandelen.

År 2018 är försäkringsavgiftsräntan 2,0 procent. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer räntans storlek.

Elektroniska försäkringsfakturor

Det går lätt att sköta försäkringsavgifterna då du tar i bruk elektronisk fakturering. På så sätt får du fakturorna behändigt till företagets fakturahanteringssystem eller webbank. Om du önskar få fakturorna som e-fakturor direkt till din personliga webbank, ska du ingå ett e-fakturaavtal med din bank.

Elo skickar elektroniska fakturor enligt Finvoice-standarden och vår operatör är OpusCapita.

Meddela dina elektroniska faktureringsuppgifter i kunduppgifterna i Elos webbtjänst. Om du inte använder Elos webbank, kan du anmäla uppgifterna för mottagning av elektroniska fakturor på en blankett >

Elo står till din tjänst

Elo står till din tjänst. Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 730 vardagar kl. 8–16.30.