En arbetstagare går i pension

Det lönar sig att föra en öppen diskussion på arbetsplatsen om att en arbetstagare ska gå i pension. På så sätt undviker man att en nyckelperson överraskande pensionerar sig. Arbetstagaren ansöker alltid själv om pension, men det finns även uppgifter som arbetsgivaren ska sköta i samband med att en arbetstagare går i pension.


Det första skedet när man ansöker om pension:

 

Nummer 1

Arbetstagaren reder ut beloppet av sin framtida pension och ansöker om pension.
Ärendena kan enkelt skötas i Elos pensionstjänst på  www.elo.fi/elakepalvelu. Tipsa din arbetstagare om tjänsten.

Nummer 2

Elo ber arbetsgivaren om nödvändiga uppgifter.
Efter att ansökan anlänt till Elo ber vi arbetsgivaren om nödvändiga uppgifter, t.ex. behöver vi ofta löneuppgifterna för att kunna räkna ut pensionen. Utan begäran behöver du som arbetsgivare inte själv aktivera dig.

Nummer 3

Arbetsgivaren meddelar uppgifterna till Elo på begäran.
Meddela de uppgifter vi behöver så snabbt som möjligt, så att handläggningen av din arbetstagares pensionsansökan inte dröjer. 

Nummer 4

Elo utfärdar ett pensionsbeslut. 
Pensionsbeslutet skickas endast till din arbetstagare. Efter att arbetstagaren fått ett beslut ska han eller hon lämna in ett skattekort för pension till Elo.

Observera även följande:

Innehållsbild
Ålderspension:
  • Din arbetstagare kan få ålderspension då han eller hon uppnått minst sin lägsta pensionsålder och anställningen har slutat. Avtala med din arbetstagare om att anställningen slutar och om tidpunkten för när pensionen börjar. Anställningen ska sägas upp med iakttagande av normala uppsägningstider.
  • Pensionen börjar alltid den 1 dagen i månaden efter att förutsättningarna uppfyllts. Det lönar sig därför att avsluta anställningen i slutet av månaden innan.
Partiell förtida ålderspension:
  • Din arbetstagares partiella förtida ålderspension är inte bunden till arbetet eller avslutandet av arbetet eller till inkomsterna. Partiell förtida ålderspension kan beviljas en 61 år fylld person, som inte får annan egen pension.
  • Om din arbetstagare arbetar vid sidan av pensionen, ska anställningen försäkras.
Pension eller förmån då din arbetstagares arbetsförmåga försvagas:
  • Yrkesinriktad rehabilitering har som syfte att hålla kvar din arbetstagare i arbetet. Då din arbetstagare ansöker om yrkesinriktad rehabilitering, behöver vi arbetsgivarens beskrivning av hur arbetstagaren klarar sig i arbetet.
  • Full invalidpension börjar i huvudsak efter FPA:s sjukdagpenning, dvs. cirka ett år efter insjuknandet. Din arbetstagare kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension och gå i pension då inkomsterna har sjunkit till 60 procent av den tidigare etablerade inkomstnivån.
  • Arbetslivspension är avsedd för personer som fyllt 63 år, som har nedsatt arbetsförmåga och som under hela sitt liv har arbetat i ett tungt arbete, dvs. minst 38 år.
Familjepension:

Familjepension söks av din arbetstagares anhöriga.

Anställningsanmälningar som behövs för pensionshandläggningen

Skicka anställningsanmälningarna per e-post

Skicka anställningsanmälan med skyddad e-post till elakeasiakirjat@elo.fi. Anmälan kan också inlämnas som bilaga till den ansökan som arbetstagaren fyller i.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.