Jumplink

Ofta frågat om inkomstregistret

På den här sidan har vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna om inkomstregistret. Frågorna har indelats i teman.

Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Fullmakter och certifikat

Anmälan till inkomstregistret

Anmälan till inkomstregistret som tillfällig arbetsgivare

Anmälan till inkomstregistret i egenskap av hushåll

Avgifter och fakturor

Internationella situationer

Särskilda försäkringssituationer

Företagare och FöPL

En arbetstagare går i pension

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.