Företagare

FöPL-arbetsinkomsten som du uppskattat att motsvarar ditt arbete i FöPL-försäkringen ska inte anmälas till inkomstregistret. Om du betalar lön till dig själv, ska du fr.o.m. den 1 januari 2019 emellertid anmäla dessa uppgifter till inkomstregistret.

Då du anmäler företagarens lön med en löneanmälan, är det viktigt att du i punkten Inkomsttagarens uppgifter anmäler: Uppgifter om arbetspensionsförsäkringen: Pensionsförsäkring för företagare (FöPL).

FöPL-försäkringsnumret, arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsordningsnummer ska inte anmälas till inkomstregistret.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.