Vad innebär inkomstregistret för dig försäkrad arbetstagare?

Införandet av inkomstregistret kräver inga åtgärder från din sida. Under år 2019 kommer du i praktiken att kunna läsa dina egna löneuppgifter i realtid via inkomstregistrets e-tjänst. Inkomstregistret innehåller emellertid inte uppgifter från tiden före den 1 januari 2019.

Du får ett pensionsutdrag även i fortsättningen. Uppgifterna om anställningar, företagarverksamhet, sociala förmåner och examen för vilka pension tillväxer syns också i fortsättningen på ditt pensionsutdrag. Du kan granska pensionsutdraget när som helst genom att logga in med dina nätbankskoder på www.elo.fi/pensionstjansten. Uppgifterna uppdateras inte i realtid på pensionsutdraget utan uppgifterna från året innan kan granskas från och med april följande år.

Användare av löneinformation, såsom Elo, har rätt att få uppgifter ur inkomstregistret endast om användaren har rätt till uppgiften enligt lagstiftningen. Personuppgifterna i inkomstregistret förvaras och de behandlas i en miljö med s.k. förhöjd dataskyddsnivå.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.