Vad innebär inkomstregistret för dig försäkrad arbetstagare?

Införandet av inkomstregistret kräver inte några åtgärder från din sida. Du kan i praktiken läsa dina egna löneuppgifter i realtid via inkomstregistrets e-tjänst. Inkomstregistret innehåller emellertid inte uppgifter från tiden före den 1 januari 2019. Om du upptäcker ett fel eller att uppgifter saknas i inkomstregistret, ska du kontakta din arbetsgivare för att få saken rättad.

Du får ett pensionsutdrag även i fortsättningen. Uppgifterna om anställningar, företagarverksamhet, sociala förmåner och examen som berättigar till pensionstillväxt syns också i fortsättningen på ditt pensionsutdrag. Du kan granska pensionsutdraget när som helst genom att logga in med dina nätbankskoder på www.elo.fi/pensionstjansten.

Uppgifterna på det elektroniska pensionsutdraget 2018 finns tillgängliga för granskning före april. Uppgifterna för 2019 uppdateras från inkomstregistret till pensionsutdraget nästan i realtid.

Användare av löneinformation, såsom Elo, har rätt att få uppgifter ur inkomstregistret endast om användaren har lagstadgad rätt till uppgiften. Personuppgifterna i inkomstregistret förvaras och de behandlas i en miljö med s.k. förhöjd dataskyddsnivå.

 
Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.