Vad innebär inkomstregistret för dig pensions- eller förmånstagare ?

Införandet av inkomstregistret kräver inga åtgärder från din sida. Under år 2020 kommer du i praktiken att kunna läsa dina egna pensions- och förmånsuppgifter i realtid via inkomstregistrets e-tjänst. Inkomstregistret innehåller emellertid inte uppgifter från tiden före 1.1.2020.

Pensionerade får inte något pensionsutdrag. Om du emellertid arbetar vid sidan av pension, kan du granska löneuppgifterna under tiden med pension i inkomstregistret.

Användare av löneinformation, såsom Elo, har rätt att få uppgifter ur inkomstregistret endast om användaren har rätt till uppgiften enligt lagstiftningen. Personuppgifterna i inkomstregistret förvaras och de behandlas i en miljö med s.k. förhöjd dataskyddsnivå.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.