Video på finska

Acceptera video cookies för att titta på videon

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en elektronisk databas, i vilken det fr.o.m. den 1 januari 2019 registreras uppgifter om löner, pensioner och förmåner. Registret är finansministeriets och Skatteförvaltningens gemensamma projekt, som förutom arbetspensionsbranschen även involverar många andra intressegrupper. Anmälningen av uppgifter till inkomstregistret kommer att gälla alla som betalar löner och förmåner utan övergångstider.

Varför inkomstregistret och till vilken nytta?

För att underlätta arbetsgivarnas arbete, eftersom löneuppgifterna i fortsättningen endast anmäls till ett ställe. En anmälan till inkomstregistret ersätter de nuvarande skilda anmälningarna till bl.a. Skatteförvaltningen, Elo och Arbetslöshetsförsäkrings-fonden. Inkomstregistret möjliggör data i realtid och säkerställer att arbetspensions-avgiften är av rätt storlek, vilket även påskyndar pensionsbesluten.

Vem är försäkringen avsedd för?

 År 2019

 • arbetsgivare, föreningar, stiftelser, arbetsgivarhushåll, bostadsaktiebolag och alla andra som anmäler löneuppgifter till inkomstregistret
 • Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, PSC och arbetspensionsanstalterna, dvs. de som använder uppgifterna.

Från och med 2020

 • dem som beviljar förmåner och ger pensionsinformation, t.ex. arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassor och -stiftelser, FPA, arbetslöshetskassor, Statskontoret samt skade- och livförsäkringsbolag
 • dem som använder löne-, förmåns- och pensionsuppgifter, t.ex. Statistikcentralen, Utbildningsfonden, skade- och livförsäkringsbolag.

När?

Inkomstregistret tas i bruk stegvis.

 • Anmälan av löner 1.1.2019
  • Från och med den 1 januari 2019 anmäler arbetsgivarna utbetalda löner till inkomstregistret.
  • Löner som utbetalas 2018 anmäls till Elo.
  • Arbetstagarna kan granska sina inkomstuppgifter i inkomstregistret (senare 2019)

 • Förmånsuppgifter 1.1.2020
  • Förmånsutbetalare, såsom Elo, anmäler pensions- och förmånsuppgifterna till inkomstregistret.
  • Förmånstagarna, såsom pensionstagare, kan granska sina uppgifter i inkomstregistret.
Innehållsbild

Närmare information

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.