Jumplink

Så här skickar du års- och månadsanmälan

Det nationella inkomstregistret medför ändringar i anmälan av ArPL-löneuppgifterna från ingången av 2019. Det är dags att lämna in de sista års- eller månadsanmälningarna för ArPL-försäkringen till Elo.

Gör det lättare för dig att övergå till inkomstregistret och skicka om möjligt löneanmälningarna för 2018 redan före 31.12.2018.

Årsanmälare

Lämna årsanmälan för 2018 senast 31.1.2019.

Du kan sköta årsanmälan behändigt med hjälp av våra elektroniska tjänster. Årsanmälningsblanketter på papper används inte längre.

Månadsanmälare

Då du skickar månadsanmälningarna för 2018 till Elo före 31.12.2018, får du en faktura på ArPL-avgifterna per månadsanmälan, samt uppgifter om den slutliga avgiften för året i årsavräkningen.

Du bör emellertid lämna in månadsanmälningarna för 2018 till Elo senast 31.1.2019.

Du kan sköta månadsanmälningarna behändigt med hjälp av våra elektroniska tjänster

Gör ArPL-anmälan i Elos webbtjänst

Enklast gör du anmälningarna i Elos webbtjänst. Du kan skicka anmälan behändigt antingen
  • på en elektronisk anmälningsblankett, som är förhandsifylld med de arbetstagare som tidigare anmälts till försäkringen
  • med filöverföringsfunktionen, som innebär att du skickar den fil som bildas i löneräkningsprogrammet

Du har väl redan tillgång till Elos webbtjänst?

Förutom års- eller månadsanmälningarna kan du även enkelt sköta alla andra ArPL-försäkringsärenden i Elos webbtjänst – och samtidigt effektivera dina rutiner!
General / Default image alt attribute

Årsanmälan i ELVI-tjänsten

Som årsanmälare fyller du i årsanmälan i ELVI-tjänsten på en enkel elektronisk blankett. Tjänsten lämpar sig för arbetsgivare som endast har få uppgifter att anmäla.

För vem är ELVI-tjänsten avsedd? Läs mer om ELVI-tjänsten >

Anmälan via TYVI-tjänsten

Du kan sköta års- eller månadsanmälningarna också via TYVI-tjänsten. 

Läs mer om TYVI-tjänsten >

 

Via Palkka.fi-tjänsten

Års- eller månadsanmälningarna kan skötas via Palkka.fi-tjänsten, om du har använt tjänsten för löneräkning.

Gå till Palkka.fi-tjänst >

 

Opererar du internationellt utan tillgång till Elos webbtjänster?

I löneanmälan ska du anmäla uppgifterna om alla dina anställda i åldern 17–67 år under år 2018 för uträkningen av ArPL-avgiften och pensionerna.

Kontrollera att anmälan innehåller följande uppgifter:
  • arbetsgivarens namn, försäkringsnummer och kontaktinformation
  • arbetstagarens namn och personbeteckning
  • arbetstagarens inkomstuppgifter för år 2018
  • datum när anställningen börjat och slutat
Du kan skicka löneanmälningarna
  • via skyddad e-post. Välj alternativet ’ArPL-försäkring’.
  • på papper till Elos svarsförsändelseadress (Elo betalar portot):

REPLY PAID FINLAND

Arbetspensionsbolaget Elo

Kod 5010419

00003 Svarsförsändelse

Finland

Närmare upplysningar

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–17.