Ta en ArPL-försäkring


Teckna försäkring i företagarnas eget arbetspensionsförsäkringsbolag.
Det lönar sig att vara kund i Elo.

Avtalsarbetsgivare

Teckna en ArPL-försäkring genom att fylla i försäkringsansökan:

Elektronisk ansökan om ArPL-försäkring >

Vi skickar avtalsarbetsgivare ett försäkringsbrev efter att försäkringsansökan har behandlats.

Arbetstagaren ska försäkras senast inom den månad som följer på den första löneutbetalningsmånaden. Om avgiften försenas uppräknas avgiften med dröjsmålsränta enligt försäkringsvillkoren från förfallodagen fram till att avgiften betalas.

Närmare information om ArPL-försäkringen >

Tillfälliga arbetsgivare

Försäkra din arbetstagare med en anmälan avsedd för tillfälliga arbetsgivare. Det gör du behändigt i tjänsten Palkka-apuri eller genom att ringa vår kundtjänst. Anmälan kan också lämnas i tjänsten Palkka.fi.

Gå till tjänsten Palkka-apuri > 

Mer information om pensionsförsäkring som tecknas av tillfälliga arbetsgivare >


Teckna en ArPL-försäkring

Ta försäkring på nätet > 
Be oss ta kontakt >

Vi betjänar dig även på Fennias, LokalTapiolas och Turvas servicekontor.