Jumplink

Kartläggningstjänster

Elos kartläggningstjänster underlättar ledningen av arbetsförmågan i ditt företag och skapar stabilitet i arbetet

Satsningen på personalens arbetshälsa och arbetsförmåga främjar ditt företags affärsverksamhet och medför betydande inbesparingar. Ta Elos verktyg för ledning av arbetsförmågan i bruk och få resultat.

Riskindikator för ledningen av arbetsförmågan

Riskindikatorn för ledningen av arbetsförmågan kartlägger utvecklingsbehov gällande personalen och verksamhetssättet samt kompetensen i ditt företag. Då du svarat på frågorna får du en rapport som respons på företagets nuvarande situation samt individualiserade utvecklingsförslag för ledningen av arbetsförmågan. Med verktygets hjälp kan du proaktivt rikta åtgärderna där de behövs mest. Kartläggningen är avsedd för företagets ledning eller HR-ansvariga och det räcker några minuter att fylla i enkäten. 

Mätaren av arbetsklimatet

Enkäten om arbetsklimatet – Mätaren av arbetsklimatet har utvecklats i samarbete med våra kunder och är avgiftsfri för kunderna. Enkäten består av fem delområden: det egna arbetet, arbetsgemenskapen, förmannens handlande, kompetens och förnyelse, samt funktionsförmåga och resurser. Enkäten kan besvaras antingen på dator eller i mobilutrustning.

Företaget får en resultatrapport genast efter att den avtalade svarstiden gått ut. Svaren kan behandlas i team eller på företagsnivå och det finns också branschspecifikt jämförelsematerial. Senare, då enkäten har hunnit genomföras flera gånger, kan ditt företag behändigt jämföra resultaten med företagets tidigare resultat. Elos utvecklingschef i ledning av arbetsförmågan stöder dig att tolka och vidarebehandla svaren antingen virtuellt eller ansikte mot ansikte.

Du får tillgång till enkäten genom att kontakta kontaktchefen eller experten på ledning av arbetsförmågan i din region.