Utbildning i ledning av arbetsförmågan

Expert i ledning av arbetsförmågan-utbildning

Hösten 2019 testar vi en ny tjänst (på finska)!

 

Utbildningens målsättning är att öka kunskapen och förståelsen för faktorerna som inverkar på arbetsförmågan samt att erbjuda grundläggande information och praktiska verktyg med vars hjälp deltagaren kan utveckla ledningen av arbetsförmågan i den egna organisationen.

Utbildningsprogrammet som genomförs via nätundervisning pågår i ca. 3 månader. Undervisningen är oberoende av tidpunkt och plats. Programmet består av vägledda undervisningsmoduler som öppnas med ett par veckors mellanrum samt av mångsidiga interaktiva undervisningsuppgifter.

Blev du intresserad? Ta kontakt tyokykyjohtaminen@elo.fi.