Ta en FöPL-försäkring från Elo

Teckna försäkring hos företagarnas eget arbetspensionsförsäkringsbolag. Vi sköter dina försäkringar på ett företagsamt sätt – kostnadseffektivt och flexibelt.


FöPL-försäkring från Elo

1. Ta en FöPL-försäkring genom att fylla i försäkringsansökan:

Elektronisk ansökan om en FöPL-försäkring >

Du behöver dina bankkoder för att kunna lämna en elektronisk ansökan om försäkring.

Försäkring ska tecknas inom sex månader från det att företagarverksamheten inleddes. Du kan teckna försäkring retroaktivt för innevarande kalenderår och de tre föregående kalenderåren. Det lönar sig emellertid att teckna försäkring i god tid, eftersom en förhöjd avgift kan uppbäras för dröjsmålstiden, om försäkringen tecknas över sex månader för sent.

2. Efter att din försäkringsansökan har behandlats skickar vi dig ett försäkringsbrev som ett bevis på att försäkringen gäller.


Överföring av FöPL-försäkringen till Elo

FöPL-försäkringen kan överföras från ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag till Elo fyra gånger om året. Försäkringen ska emellertid ha varit i kraft minst ett år i det tidigare bolaget.

1. Kontakta Elo eller lämna in en undertecknad anmälan om överflyttning av FöPL-försäkringen till Elo.

Vi sköter uppsägningen hos det tidigare bolaget på dina vägnar. Uppsägningen ska göras skriftligen senast tre månader före den önskade dagen för överföringen. Pensionsförsäkringen kan sägas upp att upphöra den sista mars, juni, september eller december.

Skriv ut en ansökan om överföring av FöPL-försäkringen (pdf) >

2. Efter att försäkringsansökan har behandlats skickar vi ett försäkringsbrev.

Närmare information om FöPL-försäkringen > 

Du kan även teckna en försäkring på Fennias, LokalTapiolas och Turvas servicekontor.

Fennia >
LokalTapiola >
Turva >Vi är nu Elo

Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag bildade ett nytt arbetspensionsbolag. Läs mer on Elo 

Vilken nytta har jag av FöPL-försäkringen

I FöPL-försäkringen intjänar du den pension som betalas till dig i sinom tid. Den ger även trygghet i händelse av arbetsoförmåga och arbetslöshet. FöPL-försäkringen omfattar också familjepension som tryggar familjens utkomst i händelse av att företagaren avlider. Arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen utgör därtill grunden för sjukdag- och föräldrapenningarna.

FöPL- eller ArPL-försäkring?

Testa ditt försäkringsbehov >

Ta en FöPL-försäkring från Elo