Välkommen till Elo

I Elo är det gott att vara – Välkommen till Elo alla nya och gamla kunder!

Visste du att vart tredje företag och över 40 procent av företagarna i Finland sköter sin arbetspensions­försäkring i Elo? Anslut dig till skaran av välmående kunder!

Elo föddes när två av de effektivaste företagen inom branschen, Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag gick samman i januari 2014. Vi har utmärkta förutsättningar att utveckla allt bättre tjänster och lösningar som stöder tillväxten i våra kundföretag.

Våra samarbetsparter står till tjänst

Vi samarbetar med LokalTapiola, Fennia och Turva. Våra tjänster finns tillgängliga överallt i Finland via vårt samarbetsnät.

LokalTapiola >
Fennia >
Turva >

Teckna eller flytta din försäkring till Elo

Teckna eller flytta din ArPL-försäkring till Elo >
 
Teckna eller flytta din FöPL-försäkring till Elo >
 
Ta kontakt, begär offert >

Bekanta dig med våra tjänster

Arbetsgivare > 
 
Företagare > 
 
Privatpersoner >


Elo i korthet

Elo är en av de största arbetspensions-försäkringsbolagen i Finland. Sammanlagt 470 000 finländare är försäkrade i bolaget. Elos premieinkomst uppgår till 3 miljarder euro och marknadsandelen är cirka 24 procent. Placeringstillgångarna har ett värde av cirka 21 miljarder euro och bolaget har 500 anställda.

Begär mer information om våra tjänster av oss eller våra samarbetspartners!

Be oss ta kontakt 
LokalTapiola 
Fennia 
Turva