Eläke elämäntilanteen mukaan

www.elo.fi/elakeuudistus

Työeläke antaa turvaa elämäntilanteen muuttuessa.

Eläkeiän lähestyminen

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen. Tutustu vanhuuseläkkeeseen >

Työnteon vähentäminen

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen avulla voi 61-vuotiaana ottaa osan kertyneestä eläkkeestä maksuun. Tutustu osittaiseen vanhuuseläkkeeseen >

Osa-aikaeläke on poistuva eläkemuoto. Uusia osa-aikaeläkkeitä myönnettiin viimeisen kerran 1.1.2017 alkaen. Tutustu osa-aikaeläkkeeseen >

Heikentynyt työkyky

Työeläkekuntoutuksen keinoin voidaan parantaa työntekijän ja yrittäjän mahdollisuuksia jatkaa työelämässä työkyvyn heikentyessä. Tutustu työeläkekuntoutukseen >

Työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläke turvaavat toimeentuloa työkyvyn heiketessä sairauden, vian tai vamman vuoksi. Tutustu työkyvyttömyyseläkkeeseen > 

Työuraeläkkeen avulla turvataan toimeentuloa, jos takana on pitkä työura raskaassa työssä ja työkyky on heikentynyt. Ensimmäiset työuraeläkkeet myönnetään 1.2.2018 alkaen.

Perheen huoltajan kuolema

Perhe-eläke turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa. Tutustu perhe-eläkkeeseen >


Elo on mukana elämäsi juonenkäänteissä, myös verkossa.

  • katso arvio tulevan eläkkeesi määrästä ja testaa kuinka työssä jatkaminen kasvattaa eläkettäsi
  • valitse sähköinen työeläkeote
  • tee korjauspyyntö työeläkeotteesi tietoihin
  • hae vanhuuseläkettä.

www.elo.fi/elakepalvelu >


Ota yhteyttä

Eläkeneuvonta (ark. 8–16.30)  

020 694 726 

Eläkepalvelu 

Muutoksia eläkkeisiin vuonna 2017

Eläkeuudistus 2017 toi muutoksia eläkkeisiin. Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikärajoja ja karttumia. Myös kaksi uutta eläkettä tuli käyttöön: työuraeläke sekä osittainen vanhuuseläke. 

Lue lisää eläkeuudistuksesta