Osa-aikaeläke

Vimeiset osa-aikaeläkkeet myönnettiin 1.1.2017 alkaen, mutta voimassa olevat osa-aikaeläkkeet voivat jatkua aina vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on korvannut osa-aikaeläkkeen. Sen turvin voi 61 vuotta täytettyään vähentää halutessaan työskentelyä jo ennen eläkeikää.
Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä >

Osa-aikaeläkkeen aikainen osa-aikatyö

Osa-aikatyön ei tarvitse olla säännöllistä. Voit sopia työajan joustavasti, kunhan yhtäjaksoinen poissaolosi työstä ei ole yli 6 viikkoa. Tähän aikaan ei lasketa mukaan sairaspäiviä eikä vuosilomia.

Osa-aikatyötä koskevista muutoksista sinun tulee ilmoittaa Eloon. Jos ansiosi osa-aikatyössä muuttuvat olennaisesti, eläkkeesi määrä lasketaan uudelleen. Yleiset palkankorotukset eivät yleensä vaikuta osa-aikaeläkkeeseen. Yrittäjä ei voi osa-aikaeläkkeen aikana muuttaa YEL-työtuloa eikä käyttää vakuutusmaksujen joustoja.

Osa-aikaeläkkeen keskeyttäminen

Osa-aikaeläke voidaan keskeyttää, jos palaat tilapäisesti kokoaikatyöhön tai olet poissa työstä yli 6 viikkoa. Eläke voi olla keskeytyneenä korkeintaan 6 kuukautta. Jos palaat osa-aikatyöhön 6 kuukauden kuluessa, voidaan keskeytettynä ollut osa-aikaeläke laittaa sinulle jälleen maksuun.

Jos keskeytys on pidempi kuin 6 kuukautta, osa-aikaeläke lakkautetaan. Osa-aikaeläkkeesi lakkautetaan myös, jos palaat pysyvästi kokoaikatyöhön tai lopetat osa-aikatyön. Osa-aikaeläke lakkautetaan myös silloin, jos osa-aikatyön ansiot muuttuvat niin, että ne ovat alle 35 % tai yli 70 % aikaisemman kokoaikatyön vakiintuneesta ansiotasosta.

Työttömyys tai työkyvyttömyys osa-aikaeläkkeen aikana

Jos joudut työttömäksi, osa-aikaeläke lakkautetaan. Osa-aikaeläke keskeytetään myös yli kuusi viikkoa kestävän lomautuksen ajaksi. Työttömyyspäiväraha lasketaan kokoaikatyön ansioiden perusteella.

Sairauspäiväraha-ajalla osa-aikaeläkkeen maksaminen sen sijaan jatkuu. Päiväraha lasketaan osa-aikatyön ansioista.

Vanhuuseläke osa-aikaeläkkeen jälkeen

Osa-aikaeläkkeeltä voi siirtyä vanhuuseläkkeelle alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Lue lisää

Osa-aikaeläkkeen määrä ja miten eläke määräytyy >

Osa-aikaeläkkeen hakeminen >


Ota yhteyttä

Eläkeneuvonta (ark. 8–16.30)  

020 694 726 

Eläkepalvelu