Perhe-eläke

Työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen tarkoituksena on turvata lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa perheen huoltajan kuoltua. 

Perhe-eläke lapselle

Alaikäisellä lapsella on aina oikeus perhe-eläkkeeseen vanhempiensa jälkeen. Äiti- ja isäpuolen jälkeen lapsi saa perhe-eläkkeen vain, jos asui samassa taloudessa tämän kuollessa. Eläkettä maksetaan samanaikaisesti korkeintaan kahden edunjättäjän jälkeen.

Lapselle maksetaan perhe-eläkettä sen kuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Kansaneläkelaitos voi maksaa yleisen perhe-eläkelain mukaista eläkettä myös yli 18-vuotiaalle opiskelijalle. 

Perhe-eläke leskelle

Leskeneläke turvaa lesken toimeentuloa perheen huoltajan kuollessa. Avopuoliso ei voi saada leskeneläkettä.

Leskeneläkkeen myöntämisen edellytyksenä on aina, että puolisoiden avioliitto on solmittu ennen edunjättäjän 65-vuotispäivää. Rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi, leskellä on oikeus eläkkeeseen.

Jos puolisolla ei ole yhteistä lasta, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos lisäksi

  • hän on puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai ollut vähintään kolme vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä ja 
  • avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja
  • avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta. 

Entinen puoliso voi saada perhe-eläkkeen vain, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua.

Jos leski solmii uuden avioliiton 50 vuotta täytettyään, leskeneläkkeen maksaminen jatkuu ennallaan. Uudesta avioliitosta ei synny enää perhe-eläkeoikeutta.

Jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, perhe-eläke lakkautetaan ja hänelle maksetaan kolmen vuoden eläke kertasuorituksena. 

Kelan yleinen perhe-eläke

Työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen lisäksi voit hakea Kelasta yleistä perhe-eläkettä. Tarkempia tietoja yleisestä perhe-eläkkeestä ja sen määrästä saat Kelasta.

Kela >

Muu vakuutusturva

Työeläkkeiden lisäksi myös muut vakuutukset voivat antaa turvaa kuolemantapauksissa.

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat lähes kaikki työeläkelakien alaiset työntekijät. Yrittäjät eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Vakuutusturva säilyy kolme vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos työsuhde päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, työntekijä pysyy ryhmähenkivakuutuksen piirissä viisi vuotta. Työntekijä ei kuulu vakuutuksen piiriin siirryttyään vanhuuseläkkeelle.

Lisätietoja saat Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista.

Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspooli >

Muut vakuutukset

Jos edunjättäjä on kuollut työtapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa, korvauksia ja eläkkeitä haetaan ensisijaisesti vahingon korvaavasta vahinkovakuutusyhtiöstä.

Edunjättäjällä on saattanut olla henkivakuutus. Tätä korvausta haetaan kyseisestä henkivakuutusyhtiöstä ja mukana on syytä olla vakuutuskirja.

Lue lisää

Perhe-eläkkeen määrä ja miten eläke määräytyy >

Perhe-eläkkeen hakeminen >


Ota yhteyttä

Eläkeneuvonta (ark. 8–16.30)  

020 694 726 

Eläkepalvelu 


Lisätietoa

Verottajan ohjeet kuolinpesän verotuksesta

Verohallinto