Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyn heikentyessä kannattaa miettiä yhdessä työnantajan kanssa, voisiko työjärjestelyjä työpaikalla muuttaa niin, että työssä selviytyminen olisi helpompaa. Elon tukema työeläkekuntoutus saattaa olla kohdallasi mahdollista ja ratkaisu työkyvyn palautumiseen. Jos työkykysi on alentunut, voi työkyvyttömyyseläke olla myös yksi vaihtoehto.

Eläkepalvelussa voit:

  • Katsoa arvion työkyvyttömyyseläkkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusrahan määrästä
  • Hakea työkyvyttömyyseläkettä, osatyökyvyttömyyseläkkettä ja työeläkekuntoutusta sekä jatkoa kuntoutustukeen

Kirjaudut eläkepalveluun verkkopankkitunnuksilla.

Elon eläkepalvelussa eläkkeen hakeminen on helppoa. Lisäksi nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun toimitat hakemuksesi liitteineen suoraan Eloon.

Kenelle työkyvyttömyyseläke?

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää sinulle, jos olet täyttänyt 17 vuotta, mutta et vielä ole ikäluokkasi vanhuuseläkeiässä ja työkykysi on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi. 

 

Lähtökohtana on aina lääkärin kirjoittama lausunto terveydentilastasi. Työkyvyn alentumisen lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa ikäsi, koulutuksesi, aikaisempi työkokemuksesi, asuinpaikkasi ja se, onko saatavilla työtä, jota voit sairaudestasi huolimatta tehdä. 60 vuotta täyttäneiden eläkehakemusta ratkaistaessa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.

 

Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävät eläkkeet ovat:

  • määräaikaiset: kuntoutustuki ja osakuntoutustuki 
  • toistaiseksi myönnettävät: työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke.

Jos työkykysi on alentunut 60 prosentilla, voit saada täyden työkyvyttömyyseläkkeen. Osatyökyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää työkykysi alentumista 40 prosentilla.

Työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen

Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairausvakuutuspäivärahan ensisijaisuusajan päätyttyä eli noin vuoden kuluttua työkyvyttömyytesi alkamisesta. Sairausvakuutuspäivärahaa haet Kelalta. Työkyvyttömyyseläkettä haetaan erillisellä lomakkeella.

Osatyökyvyttömyyseläke voi alkaa, kun ansiosi ovat alentuneet 60 prosenttiin kokoaikatyön ansioista ja työkyvyn on arvioitu alentuneen 40 prosentilla. Työnantajalla ei ole velvollisuutta järjestää osa-aikatyötä, mutta voit saada osatyökyvyttömyyseläkkeen, vaikka työntekosi loppuisi kokonaan.

Yrittäjän on osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiseksi supistettava yrittäjätoimintaansa 60 prosenttiin kokoaikatyöskentelystä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla harjoitettava yrittäjätoiminta on vakuutettava YEL:n piiriin, jos vakuuttamisen edellytykset muuten täyttyvät.

Kuinka kauan työkyvyttömyyseläkettä maksetaan?

Toistaiseksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke jatkuu eläkeikään saakka, jolloin se muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Kun osatyökyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, sen määrä muuttuu täyden eläkkeen suuruiseksi eli se kaksinkertaistuu.

Työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläke, jossa työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2017 tai sen jälkeen, muuttuu vanhuuseläkkeeksi kunkin ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2016 tai sitä ennen, muuttuu työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläke vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä. Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen vuotta 2006, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iässä.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräajaksi kuntoutustukena, jos työkykysi arvioidaan palautuvan hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kuntoutustuki voidaan myöntää uudeksi määräajaksi, jos kuntoutus tai hoito on kesken.

Eläke voidaan lakkauttaa tai täysi eläke muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työkykysi palautuu. Muutosta ei tehdä sinua kuulematta.

Jos työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty

Työkyvyttömyyseläkeratkaisut perustuvat työeläkelainsäädäntöön. Lisäksi työkyvyttömyyseläkeratkaisuja ohjaa vakiintunut ratkaisukäytäntö, joka perustuu muutoksenhakuasteiden ratkaisuihin.

Tutustu oppaaseemme, jossa kerrotaan työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkäämisen yleisimmistä syistä sekä ohjeet mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Opas työkyvyttömyyseläkkeen hakijalle (pdf) >

Eläkepäätökseen tyytymätön voi hakea siihen päätöstä. Valituksen on oltava perillä viimeistään 30. päivänä siitä, kun hakija sai tiedon eläkepäätöksestä. Eläkepäätöksen katsotaan tulleen hakijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivästä.

Muutoksenhakulomake (pdf) >

Tutustu myös:
www.vakuutuslaakari.fi >

Lue lisää

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen >

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä >


Ota yhteyttä

Eläkeneuvonta (ark. 8–16.30)  

020 694 726 

Eläkepalvelu 

Esitteet ja lomakkeet

Työkyvyttömyyseläkehakemus (pdf) 
Heikentynyt työkyky (0,09 MB)

Muutoksia eläkkeisiin vuonna 2017

Eläkeuudistus 2017 toi muutoksia eläkkeisiin. Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikärajoja ja karttumia. Myös kaksi uutta eläkettä tuli käyttöön: työuraeläke sekä osittainen vanhuuseläke. 

Lue lisää eläkeuudistuksesta