Työttömän eläketurva

Työttömäksi joutuessasi ilmoittaudu aina ensin työvoimatoimistossa.

Työttömyyspäivärahaa saa työkykyinen henkilö, joka on työnhakijana TE-toimistossa, työmarkkinoiden käytettävissä ja täyttää työssäoloehdon.
65 vuotta täyttänyt voi saada työttömyyspäivärahaa vain lomautuksen ajalta. Sinulle karttuu eläkettä ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta.

Jos kuulut työttömyyskassaan, voit saada ansiopäivärahaa kassasta. Jos et kuulu kassaan, voit saada peruspäivärahaa Kelasta. Jos sinulle ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Oikeutesi työttömyyspäivärahaan sekä työttömyyspäivärahan määrän voit tarkistaa työttömyyskassastasi. Tietoa työttömyysturvasta saat myös Kelasta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä.

Kela >

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö >

Seuraavasta voit lukea tarkemmin eri ikäluokkien eläketurvasta työttömyyden jälkeen.

Työttömän eläketurva

Jos olet syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen ja jäät työttömäksi, hoidetaan työttömyysajan toimeentulosi työttömyyspäivärahan avulla. Voit kuitenkin 62 vuotta täytettyäsi saada vanhuuseläkkeen ilman varhennusvähennystä, jos olet tuolloin työttömyyspäivärahan lisäpäivillä ja olet syntynyt ennen vuotta 1958.

Työeläkkeen lisäksi voit saada kansaneläkettä, jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi. Lisätietoja saat Kelasta.

Työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeus koskee ainoastaan työntekijöitä. Vuosina 1950–1954 syntyneet voivat saada työttömyyspäivärahaa 500 päivän enimmäismäärän jälkeen niin sanotuilta lisäpäiviltä, jos he täyttävät 59 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä. Heidän tulee siis olla työsuhteen päättyessä vähintään 57 vuoden ja yhden kuukauden ikäisiä, jotta he voivat saada työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä.

Jos olet syntynyt vuonna 1955 tai 1956, sinun tulee täyttää 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä, jotta saisit lisäpäiväoikeuden. Työsuhteesi tulee siis jatkua vähintään 58 vuoden ja yhden kuukauden ikään.

Jos olet syntynyt vuonna 1957, sinun tulee täyttää 61 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttämistä lisäpäiväoikeuden saamiseksi. Työsuhteesi tulee siis jatkua vähintään 59 vuoden ja yhden kuukauden ikään.

Lisäksi lisäpäivien myöntämiseksi vaaditaan, että olet ansainnut työeläkettä vähintään viideltä vuodelta 500 päivän täyttymistä edeltävien 20 kalenterivuoden aikana. Lisäpäiviä maksetaan 65 vuoden ikään saakka.

Yrittäjä voi saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä. Hänellä ei siis ole oikeutta lisäpäiviin. Jos sinulla ei ole lisäpäiväoikeutta, voit saada 500 päivän jälkeen työmarkkinatukea. Työmarkkinatuesta saat lisätietoja Kelasta.

Työntekijän eläke työttömyyden jälkeen

Voit saada vanhuuseläkkeen 62 vuoden iästä alkaen, jos olet tuolloin työttömyyspäivärahan lisäpäivillä ja olet syntynyt ennen vuotta 1958. Eläke alkaa aikaisintaan 500 päivän enimmäisajan täyttymistä seuraavan kuukauden alusta, vaikka 62-vuotispäiväsi olisi aikaisempi. Vanhuuseläkkeenä maksetaan karttuneen eläkkeen määrä ilman varhennusvähennystä.

Jos täytät alimman eläkeikäsi työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluessa, voit joko ottaa vanhuuseläkkeen alimmissa eläkeiässäsi tai jatkaa työttömyyspäivärahalla 65 vuoden ikään ja hakea vanhuuseläkkeen vasta tällöin.

Jos sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, voit hakea vanhuuseläkkeen alimmassa eläkeiässäsi.

Eläkkeeseen sisältyy ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ajalta karttunut eläke. Työttömyyspäiväraha kartuttaa eläkettä alimpaan eläkeikään saakka.

Katso oma eläkeikäsi >

Yrittäjän eläke työttömyyden jälkeen

Yrittäjä ei voi saada vanhuuseläkettä 62 vuoden iässä, vaikka hän olisi saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan. Tämä johtuu siitä, että yrittäjällä ei ole oikeutta lisäpäiviin.


Ota yhteyttä

Eläkeneuvonta (ark. 8–16.30)  

020 694 726 

Eläkepalvelu