Työuraeläke

Työuraeläke mahdollistaa pitkän, raskaan työuran tehneelle eläkkeelle siirtymisen ennen alinta eläkeikää.

Elo        Voit saada työuraeläkkeen, jos: 
   1. olet 63 vuotta,
   2. työkykysi on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi,
   3. olet tehnyt raskasta työtä vähintään 38 vuotta ja
   4. työskentelet tai työskentelysi päättymisestä on alle vuosi.
                                       

Työuraeläke voidaan myöntää 63 vuoden ja alimman eläkeiän väliseksi ajaksi. Alimmassa vanhuuseläkeiässä se muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Vuonna 1955 syntyneiden vanhuuseläkkeen ikäraja on 63 vuotta 3 kuukautta, joten heidän on mahdollista olla työuraeläkkeellä enintään 3 kuukautta. Vuonna 1956 syntyneiden alin eläkeikä on 63 vuotta 6 kuukautta, joten he taas voivat olla työuraeläkkellä enintään 6 kuukautta.

 

Lue lisää

Työuraeläkkeen määrä > 
Työuraeläkkeen hakeminen >
Esite työuraeläkkeestä (pdf) >


Ota yhteyttä

Eläke- ja kuntoutusneuvonta
puh. 020 694 726

Palvelemme arkisin klo 8–16.30. Verkkopalvelu on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Kirjaudu eläkeasioiden verkkopalveluun