Vanhuuseläke

Vuoden 2017 eläkeuudistus toi muutoksia vanhuuseläkkeisiin. Vanhuuseläkkeelle voit jäädä aikaisintaan 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, jos olet syntynyt 1954 tai sitä ennen. Vanhuuseläkeikä nousee asteittain vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä:

  • 1955 syntyneet voivat jäädä aikaisintaan eläkkeelle 63 vuoden 3 kuukauden iässä
  • 1956 syntyneet voivat jäädä aikaisintaan eläkkeelle 63 vuoden 6 kuukauden iässä

Katso oma eläkeikäsi >

Halutessasi voit jatkaa työssäsi pidempään ja kartuttaa suuremman vanhuuseläkkeen.

Katso arvio tulevan eläkkeesi määrästä ja hae eläkettä:

Painike: Siirry Elon eläkepalveluun

Vanhuuseläkkeen alkaminen

Vanhuuseläkkeesi alkaa aikaisintaan alimman eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Vanhuuseläkettä on haettava.

Eläke voi alkaa vasta, kun työsuhteesi on päättynyt, joten muista ilmoittaa työnantajallesi ajoissa eläkkeelle siirtymisestäsi.

Yrittäjätoiminnan ei tarvitse päättyä vanhuuseläkkeen alkaessa. Yrittäjä voi jatkaa vanhuuseläkkeen rinnalla yrittäjätoimintaa rajoituksetta ilman YEL-vakuutusta ja vakuutusmaksuja. Yrittäjä voi halutessaan ottaa eläkkeen rinnalle vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jolloin hänelle karttuu työskentelystä lisää eläkettä.  

Lue lisää

Vanhuuseläkkeen määrä >

Vanhuuseläkkeen hakeminen >

Työskentely vanhuuseläkkeen rinnalla >


Ota yhteyttä

Eläkeneuvonta (ark. 8–16.30)  

020 694 726 

Eläkepalvelu 

Eläkkeen aika?

Kun aika on kypsä työelämän sadonkorjuulle, tee vanhuuseläkehakemus verkossa.

www.elo.fi/elakepalvelu 


Muutoksia eläkkeisiin vuonna 2017

Eläkeuudistus 2017 toi muutoksia eläkkeisiin. Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikärajoja ja karttumia. Myös kaksi uutta eläkettä tuli käyttöön: työuraeläke sekä osittainen vanhuuseläke. 

Lue lisää eläkeuudistuksesta  

Mikä on tulevan eläkkeeni määrä?

Tarkista tuleva eläkkeesi määrä Eläkepalvelusta. Eläkepalvelussa voit laskea arvion vanhuuseläkkeestä, osa-aikaeläkkeestä, osa-aikaeläkkeen jälkeisestä vanhuuseläkkeestä sekä työkyvyttömyyseläkkeestä. Eläkepalvelussa voit myös tarkistaa vuosittain työeläkeotteesi ja tehdä sähköisen työeläkeotteen valinnan.

Arvion tulevasta vanhuuseläkkeestäsi saat Eläkepalvelusta.
Eläkepalvelu >

Työeläke karttuu työstä

Työeläke karttuu työstä