Eläkeuudistus 2017

Työeläkkeisiin tuli muutoksia vuoden 2017 alusta. Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikärajoja ja karttumia. Myös kaksi uutta eläkettä tulivat käyttöön: työuraeläke sekä osittainen vanhuuseläke. Eläkeuudistus koskee sekä työntekijöitä, yrittäjiä että työnantajia.  


  Katso eläkeuudistuksen mukainen arvio vanhuuseläkkeesi määrästä eläkepalvelusta

www.elo.fi/elakepalvelu > 

Katso eläkeikäsi

Eläkeikä > 

Eläkeuudistus lyhyesti

Eläkeiät

Uudet vanhuuseläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia.

Vanhuuseläkkeen ikärajaa nostetaan 63 vuodesta 3 kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta:

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikä täsmentyy sinä vuonna, kun henkilön täyttää 62 vuotta. Eläkeikä nousee suomalaisten eliniän mukaan. Ensimmäinen mahdollinen korotus on vuonna 2030, ja se voi olla enintään 1–2 kuukautta.

Yläikäraja määrätään täysinä vuosina siten, että se on vuonna 1957 ja sitä aiemmin syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Eläkkeitä tarkistetaan elinaikakertoimella. Viisi vuotta ennen alinta vanhuseläkeikää kerrotaan työeläkeotteella tavoite-eläkeikä. Tavoite-eläkeiässä olet kerryttänyt itsellesi eläkkeen, joka on yhtä suuri kuin eläkkeesi olisi alimmassa vanhuuseläkeiässäsi ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä. Jos jäät eläkkeelle ennen tavoite-eläkeikääsi, eläkkeesi jää pienemmäksi.

Katso arvio omasta eläkeiästäsi ja tavoite-eläkeiästäsi, eläkeikälaskuri >

Eläkkeen karttumat

Eläkettä alkaa karttua työntekijöille 17- ja yrittäjille 18-vuotiaana.  Eläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 % palkasta vuodessa. Poikkeuksena ovat kuitenkin 53–62-vuotiaat, joille eläkettä karttuu 1,7 prosenttia vuoden 2025 loppuun saakka.

Työskentelystä vanhuuseläkeikärajan jälkeen palkitaan lykkäyskorotuksella, joka nostaa karttunutta eläkettä 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkääntyy alimmasta vanhuuseläkeikärajasta.

Eläkettä karttuu koko palkasta, eli palkansaajien työeläkemaksu ei enää vähennä eläkkeen perusteena olevaa palkkaa.

Työuraeläke

Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle jo 63-vuotiaana, jos työuraa on takana 38 vuotta ja työkyky on alentunut.

Osittainen vanhuuseläke

Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi eläkettä ottaa maksuun joko 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana, vuoden 2025 jälkeen 62-vuotiaana. Tällöin maksuun otettua eläkeosaa vähennetään 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, joka jää puuttumaan vanhuuseläkkeen alarajasta. Tämä vähennys jää eläkkeeseen pysyvästi. Lisäksi nostohetkellä eläke tarkistetaan elinaikakertoimella. Ansiotyö eläkkeen rinnalla ei ole pakollista eikä työssä ole ansiorajoja.

Osittainen vanhuuseläke korvaa nykyisen osa-aikaeläkkeen, mutta maksussa olevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat ennallaan. 

Keitä uudistus ei koske?

Eläkeuudistus ei koske jo eläkkeellä olevia, eikä ennen vuotta 2017 karttunutta eläkettä.

Lue lisää

Katso eläkeuudistuksen mukainen arvio vanhuuseläkkeesi määrästä eläkepalvelusta >

Eläkeuudistuksen sivusto: www.elakeuudistus.fi

Kysymyksiä ja vastauksia eläkeuudistuksesta >


Eläketietosi yhdessä paikassa, eläkepalvelussa

  • katso arvio tulevan eläkkeesi määrästä ja testaa kuinka työssä jatkaminen kasvattaa eläkettä
  • valitse sähköinen työeläkeote
  • tee korjauspyyntö työeläkeotteesi tietoihin
  • hae vanhuuseläkettä.

www.elo.fi/elakepalvelu >