Kysymyksiä ja vastauksia eläkeuudistuksesta

 

Mikä muuttui?

Työeläketurvaan tuli muutoksia vuoden 2017 alusta. Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikärajoja. Eläkeikä sidotaan syntymävuoteesi: eläkeikä saattaakin olla eri sinulla kuin sinua vuotta vanhemmalla tai nuoremmalla henkilöllä. Eläkeuudistuksessa myös eläkkeen karttumat muuttuivat.  Lisäksi kaksi uutta eläkettä tuli käyttöön: työuraeläke sekä osittainen varhennettu vanhuuseläke. Uusia osa-aikaeläkkeitä ei enää myönnetä.

Miten eläkeikä muuttui?

Uudet vanhuuseläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia. Alinta vanhuuseläkeikää nostetaan 63 vuodesta 3 kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes vanhuuseläkkeen alaikä on 65 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikä sidotaan eliniän odotteeseen, ja se kerrotaan sinulle, kun täytät 62 vuotta.

Katso eläkeikäsi laskurista >
Katso eläkeikäsi esitteen taulukosta >

Mikä on tavoite-eläkeikä?

Mitä pidempään työskentelet, sitä paremman eläkkeen itsellesi kerrytät. Jos mahdollista, kannattaa asettaa itsellesi tavoitteeksi työskennellä tavoite-eläkeikään, sillä silloin olet kerryttänyt itsellesi yhtä suuren eläkkeen kuin se olisi ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä alimmassa vanhuuseläkeiässäsi.

Mikä on oma eläkeikäni?

Katso arvio omasta eläkeiästäsi sekä tavoite-eläkeiästäsi >

Mikä on eläkkeeni määrä?

Eläkepalvelustamme voit katsoa eläkeuudistuksen mukaisen arvion vanhuuseläkkeesi määrästä, www.elo.fi/elakepalvelu >

Mihin asti voin työskennellä?

Ylin vanhuuseläkeikä on noin 5 vuotta korkeampi kuin alin vanhuuseläkeikä. Se on vuonna 1957 ja sitä aiemmin syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Ylimmän vanhuuseläkeiän jälkeenkin voi työskennellä, esimerkiksi eläkkeen rinnalla, mutta siitä ei kerry enää uutta eläkettä.

Miten eläke kertyy?

Eläkettä alkaa karttua työntekijöille 17- ja yrittäjille 18-vuotiaana. Eläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 % ansioista vuodessa, myös eläkkeen rinnalla tehdystä työstä.

Poikkeuksena ovat kuitenkin 53–62-vuotiaat, joille siirtymäaikana vuosina 2017–2025 karttuu eläkettä 1,7 prosenttia ansioista. Heille tulee myös 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi työeläkemaksu kuin muilla. Korkeampaa, siirtymäajan karttumaa saa eläkkeen rinnalla myös osa-aikaeläkkeellä tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevat.

Pidempään työskentelystä palkitaan. Saat korotuksen eläkkeeseesi, jos jatkat työskentelyä yli alimman vanhuuseläkeikäsi. Tämä lykkäyskorotus on 0,4 % lykätyltä kuukaudelta eli vanhuuseläkkeelle siirtäminen vuodella myöhemmäksi korottaa eläkkeesi määrää 4,8 %.

Eläkeuudistuksen jälkeen eläkettä karttuu nykyistä suuremmista ansioista, kun työntekijän eläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevista ansioista eläkettä laskettaessa.

Mikä on osittainen varhennettu vanhuuseläke?

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voit siirtyä osittain eläkkeelle jo ennen alinta  vanhuuseläkeikää.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voit ottaa eläkettä maksuun joko 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana, vuoden 2025 jälkeen 62-vuotiaana. Tällöin maksuun otettua eläkeosaa vähennetään 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, joka jää puuttumaan vanhuuseläkkeesi alarajasta. Tämä vähennys jää eläkkeeseesi pysyvästi. Voit valita itse jatkatko työskentelyä eläkkeen rinnalla vai et.

Kenelle työuraeläke?

Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle jo 63-vuotiaana, jos työuraa on takana 38 vuotta ja työkyky on alentunut. Vuonna 2017 työuraeläkkeet myönnetään vanhuuseläkkeinä, sillä ikäraja on sama, 63 vuotta.

Keitä eläkeuudistus ei koske?

Eläkeuudistus ei koske sinua, jo olet jo eläkkeellä tai jäämässä eläkkeelle ennen vuotta 2017. Jos olet syntynyt vuonna 1954 tai sitä aiemmin, uudistus ei vaikuta eläkeikääsi, mutta eläkkeiden karttuminen muuttuu vuodesta 2017 lähtien tekemästäsi ansiotyöstä.