Elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeen määrään

Ihmiset elävät keskimäärin pidempään kuin aiemmin. Siten tulevaisuudessa eläkkeitäkin maksetaan keskimäärin kauemmin. Elinaikakertoimen avulla kuukausieläkkeen määrä sopeutetaan vastaamaan pidentynyttä elinikää. Keskimääräisen eliniän pidentyessä, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama elinaikakerroin, pienentää vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden kuukausieläkkeitä. Elinaikakerroin on vaikuttanut eläkkeen määrään vuodesta 2010 alkaen.

Pidempään työskentelemällä voit kartuttaa itsellesi suuremman eläkkeen. Työntekoa jatkamalla et pysty kuitenkaan poistamaan itse elinaikakerrointa. Aikanaan myönnettävässä eläkkeessä on lisätyöskentelyn jälkeenkin mukana elinaikakertoimen vaikutus.

Elinaikakerroin vanhuuseläkkeissä

Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle oman valintasi mukaan täytettyäsi alimman eläkeiäkäsi. Myönnettävässä eläkkeessä käytetään syntymävuotesi mukaista elinaikakerrointa. Yksittäisellä henkilöllä kerroin on siis sama riippumatta siitä, alkaako eläke heti alimmassa eläkeiässä vai sitä myöhemmin. Elinaikakertoimen vaikutusta omaan eläkkeeseen voi korvata jatkamalla työssä pidempään.

Elinaikakerroin työkyvyttömyyseläkkeissä

Kaikki eivät pysty esimerkiksi terveydellisistä syistä pidentämään työssäoloaikaansa. Siksi elinaikakerrointa sovelletaan työkyvyttömyyseläkkeissä vain eläkkeen ansaittuun osaan. Kertoimena käytetään työkyvyttömyyden alkamisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa eikä henkilön oman ikävuoden kerrointa. Siten käytettävä kerroin on lievempi kuin se olisi työkyvyttömän oman syntymävuoden mukaan laskettuna. Työkyvyttömyyseläkkeen niin sanottuun tulevan ajan eläkkeen osaan elinaikakerrointa ei sovelleta.