Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä

Katso arvio osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja sen jälkeisen vanhuuseläkkeen määrästä eläkepalvelussa: 

Haluatko 25 % vai 50 % kertyneestä eläkkeestäsi?

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit ottaa maksuun valintasi mukaan joko 25 % tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestäsi.

Mikäli valitset 25 %:n eläkkeen, voit halutessasi hakea myöhemmin vielä toisen 25 %:n osuuden maksuun. Muutosta ei voi tehdä toisinpäin. Jos olet ottanut maksuun puolet karttuneesta eläkkeestäsi, määrää ei voida jälkikäteen muuttaa 25 %:n eläkkeeksi.

Huomioithan, että osittainen vanhuuseläke pienentää lopullista vanhuuseläkettäsi verrattuna siihen, että työskentelisit täysipainoisesti aina vanhuuseläkkeeseen asti ottamatta osittaista vanhuuseläkettä maksuun.

Eläke tarkistetaan elinaikakertoimella.Osittaista vanhuuseläkettä ei makseta kansaneläkkeenä.

Osittainen vanhuuseläke ennen alinta vanhuuseläkeikää

Jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen ennen varsinaista vanhuuseläkeikääsi, maksuun ottamaasi eläkkeen osaa varhennetaan 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, joka alittaa eläkeikäsi. Varhennus jää lopulliseen vanhuuseläkkeeseesi pysyvästi.

Esimerkki osittaisen vanhuuseläkkeen määrästä

Vuonna 1956 syntynyt henkilö ottaa 50 % osittaisen vanhuuseläkkeen 61-vuotiaana:

Vanhuuseläkkeen eläkeikä                               

63 v 6 kk

Kertynyt eläke

1 200 €/kk

50 % kertyneestä eläkkeestä

600 €/kk

Varhennusvähennys 2,5 vuodelta (30 kk)

12 %

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä

528 €/kk

Esimerkissä ei ole huomioitu elinaikakertoimen vaikutusta.

Osittainen vanhuuseläke alimman vanhuuseläkeiän jälkeen

Jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen täytettyäsi alimman vanhuuseläkeiän, nostamaasi eläkkeenosaan ei tehdä varhennusvähennystä. Jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen, saat siihen 0,4 % lykkäyskorotuksen jokaiselta lykätyltä kuukaudelta, joka ylittää alimman vanhuuseläkeikäsi. Lykkäystä lasketaan kuitenkin aikaisintaan 1.1.2017 alkaen.

Esimerkki osittaisen vanhuuseläkkeen määrästä

Vuonna 1956 syntynyt henkilö ottaa 50 % osittaisen vanhuuseläkkeen 63 vuoden 6 kuukauden iässä:

Vanhuuseläkkeen eläkeikä                               

63 v 6 kk

Kertynyt eläke

1 200 €/kk

50 % kertyneestä eläkkeestä

600 €/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä

600 €/kk

Esimerkissä ei ole huomioitu elinaikakertoimen vaikutusta.