Perhe-eläkkeen määrä

Eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen pohjana on se eläke, jota edunjättäjä kuollessaan sai tai olisi saanut työkyvyttömyyseläkkeenä. Perhe-eläke määräytyy edunsaajien lukumäärän perusteella. Lesken- ja lapseneläkkeet voivat olla yhteensä korkeintaan edunjättäjän eläkkeen verran. Perhe-eläkkeen jakautuminen muuttuu edunsaajien määrän muuttuessa, esimerkiksi lapsen täyttäessä 18 vuotta.

Perhe-eläkkeen määrä prosentteina edunjättäjän eläkkeestä:

Lasten lukumäärä

Lesken osuus %

Lasten osuus %

0

50 -
1 50 33
2 42 58
3 25 75
4 tai enemmän 17 83

Leskeneläke

Leskeneläkkeen määrää laskettaessa lesken oma työeläketurva otetaan huomioon silloin, kun leski on yksin edunsaajana. Tätä kutsutaan eläkkeen vähentämiseksi. Jos leski ei vielä saa omaa työeläkettä, hänen eläkkeensä otetaan huomioon laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeen suuruisena.

Vähennys tehdään heti perhe-eläkkeen alkaessa, jos leski saa jo omaa työeläkettä. Jos hän ei vielä ole eläkkeellä, vähennys tehdään kuuden kuukauden kuluttua. Vähennys tehdään kuitenkin vasta kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Jos lesken oma työeläke on pienempi kuin laissa määritelty eläkevähennysperuste 708,50 euroa kuukaudessa, lesken eläkkeeseen ei tule vähennystä. Tällöin leskeneläkkeen määrä on puolet edunjättäjän eläkkeestä. Jos lesken oma työeläke on suurempi kuin 708,50 euroa kuukaudessa, puolet rajan ylimenevästä määrästä vähentää lesken eläkettä.

Vähennys voidaan tehdä myös lesken todellisten tulojen perusteella, jos ne ovat olennaisesti pienemmät kuin hänen laskennallinen työeläkkeensä. Tätä on haettava erikseen. Todellisten tulojen perusteella tehty vähennys on voimassa, kunnes lesken olosuhteet muuttuvat.

Katso arvio leskeneläkkeen määrästä (pdf) >

Lue lisää

Tietoa perhe-eläkkeestä >

Perhe-eläkkeen hakeminen >


Esimerkki leskeneläkkeestä

Edunjättäjän eläke on 1 200 euroa kuukaudessa. Lesken eläke on ennen eläkevähennystä puolet siitä eli 600 euroa kuukaudessa.

Jos lesken oma eläke on 1 000 euroa kuukaudessa, se ylittää 708,50 euron eläkevähennysperusteen 291,50 eurolla. Tästä määrästä puolet eli 145,75 euroa vähentää lesken eläkettä. Lesken eläke on eläkevähennyksen (600 e - 147,75 e) jälkeen 454,25 euroa kuukaudessa.