Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Katso arvio työkyvyttömyyseläkkeen määrästä eläkepalvelusta:

Painike: Siirry Elon eläkepalveluun

Työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa huomioidaan karttunut eläke sairastumista edeltävän vuoden loppuun. Eläkkeeseen sisältyy lisäksi niin sanottu tulevan ajan eläke. Se lasketaan eläkkeeseen, jos sinulla on työeläkelakien mukaisia työansioita viimeisen 10 kalenterivuoden aikana vähintään 17 807,01 euroa. 

Tulevan ajan eläkettä karttuu sairastumisvuoden alusta vanhuuseläkeikään saakka 1,5 prosenttia vuodessa. Eläkettä karttuu ansiosta, joka on keskiarvo työkyvyttömyyden alkamista edeltävien viiden kalenterivuoden ansioista ja YEL-työtuloista. Sairastumisvuoden ansioita tai YEL-työtuloja ei oteta huomioon.

Nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien eläkettä korotetaan ns. kertakorotuksella viiden vuoden kuluttua eläkkeen alkamisesta. Korotuksen määrä riippuu eläkkeensaajan iästä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Työeläkkeen lisäksi voit saada kansaneläkettä, jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi.

Kansaneläke

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voit saada kansaneläkettä, jos eläkkeesi määrä ei ylitä 1 157,71– 1 299,88 euroa kuukaudessa.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla kansaneläkettä ei voi saada. Lisätietoja kansaneläkkeestä saat Kelasta.

http://www.kela.fi/tyokyky-heikentynyt_tyokyvyttomyyselake

Lue lisää

Tietoa työkyvyttömyyseläkkeestä >

Hae työkyvyttömyyseläkettä >