Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen

Nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun toimitat hakemuksesi liitteineen suoraan Eloon. Helpoiten haet työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustuen jatkoa sähköisesti Elon eläkepalvelussa. 

 

Eläkepalveluun tunnistaudut omilla pankkitunnuksillasi.

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä  myös työkyvyttömyyseläkehakemuksella.
Työkyvyttömyyseläkehakemus (pdf) >

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen on sidoksissa sairausvakuutuksen päivärahaan. Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 päivältä, Kela yleensä ilmoittaa kuntoutusmahdollisuudesta tai kehottaa hakemaan työkyvyttömyyseläkettä. Eläkehakemus on hyvä tehdä tässä vaiheessa, jotta se ehditään käsitellä ennen päivärahaoikeuden päättymistä.

Eläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Voimme myös hankkia lisäselvityksiä, esimerkiksi työnantajalta kuvauksen työolosuhteistasi.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta. Eläkepäätös postitetaan sinulle kotiin.

Osatyökyvyttömyyseläkkeestä voit hakea ennakkopäätöksen vielä kokoaikatyön aikana. Myönteinen päätös on voimassa yhdeksän kuukautta.

Jos työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty

Työkyvyttömyyseläkeratkaisut perustuvat työeläkelainsäädäntöön. Lisäksi työkyvyttömyyseläkeratkaisuja ohjaa vakiintunut ratkaisukäytäntö, joka perustuu muutoksenhakuasteiden ratkaisuihin.

Tutustu oppaaseemme, jossa kerrotaan työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkäämisen yleisimmistä syistä sekä ohjeet mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Opas työkyvyttömyyseläkkeen hakijalle (pdf) >

Eläkepäätökseen tyytymätön voi hakea siihen päätöstä. Valituksen on oltava perillä viimeistään 30. päivänä siitä, kun hakija sai tiedon eläkepäätöksestä. Eläkepäätöksen katsotaan tulleen hakijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivästä.

Muutoksenhakulomake (pdf) >

Tutustu myös:
www.vakuutuslaakari.fi >

Lue lisää

Tietoa työkyvyttömyyseläkkeestä > 

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä >

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla >


Ota yhteyttä

Eläkeneuvonta (ark. 8–16.30)  

020 694 726 

Eläkepalvelu