Hae työuraeläkettä

Ensimmäiset työuraeläkkeet myönnetään 1.2.2018 alkaen

Työuraeläke on suunnattu vähintään 63-vuotiaille työntekijöille. Eläke voidaan myöntää vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille, joten ensimmäiset työuraeläkkeet voivat alkaa 1.2.2018.

Työuraeläkettä on haettava vuoden sisällä siitä, kun rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työsi on päättynyt.Päätöstä ei voida myöntää takautuvasti vaan aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta lukien. Myönteinen ennakkopäätös on voimassa 6 kuukautta.

Työuraeläkehakemus >

Työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi vanhuuseläkeiässä.

Hakemuksen liitteet

Hakemuksesi liitteeksi tarvitaan sekä työterveyshuollon lausunto terveydentilastasi että selvitys työskentelystäsi. Yrittäjien on toimitettava vastaavat tiedot.

 Ota yhteyttä

Eläkeneuvonta (ark. 8–16.30)  

020 694 726 

Eläkepalvelu