Postin lakko hidastaa postin kulkua. Verkkopalvelussa voit hoitaa vaivattomasti vakuutus- ja eläkeasiasi niin lakon aikana kuin sen jälkeenkin.

Lisätietoja uutisessa >

Eläkkeen verotus

Työeläkettä verotetaan eläketulona, joka poikkeaa palkkatulon verotuksesta muun muassa vähennysten osalta.

Lisätietoja eläkkeen verotuksesta

prosenttimerkki
Verotus eläkkeen alkaessa
Kun saat eläkepäätöksen, pyydä verottajaa laskemaan ennakonpidätysprosentti eläketulolle. Veroprosentin laskentaa varten tarvitset eläkepäätöksen lisäksi tiedot muista tuloistasi sekä niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä. Verottaja lähettää verokortin Elolle.

Eläkkeestäsi pidätetään 40% veroa, jos verotietosi ei ole käytettävissä ennen ensimmäisen eläkkeen maksua. Liikaa pidätetyn veron osuus maksetaan tilillesi, kun verottajan laskema verokortti eläketulolle on saapunut Eloon. Veron palauttaminen on kuitenkin mahdollista vain kuluvan vuoden aikana maksettujen eläkkeiden osalta.
 

Ilmoitus verovuonna maksetun eläkkeen määrästä
Sinun ei tarvitse ilmoittaa maksettuja eläkkeitä verottajalle, vaan teemme sen puolestasi vuodenvaihteessa. Lähetämme vastaavat tiedot sinulle vuosikirjeellä tai voit tarkistaa ne eläkepalvelusta >
Seuraavien vuosien ennakonpidätys
Eläkkeen ensimmäisen maksuvuoden jälkeen saamme ennakonpidätysprosenttisi suoraan verottajalta. Verottaja lähettää sen myös tiedoksesi. Sinun ei tarvitse erikseen toimittaa saamaasi verotietoa meille.

 

Tarkistuta ennakkopidätysprosentti verottajalla, jos eläkkeesi määrä tai muut tulosi muuttuvat.
Eläkkeesi veroprosentin korottaminen
Voit korottaa työeläkkeesi veroprosenttia, jos haluat maksaa ennakonpidätystä verottajan ilmoittamaa enemmän. Korota veroprosenttia eläkepalvelussa >

Työskentely eläkkeen rinnalla

Kuva: kysymysmerkki
Työskentely vanhuuseläkkeen rinnalla
Vanhuuseläkkeen rinnalla voit tehdä työtä rajoituksetta. Työsuhteesi on kuitenkin ensin päätyttävä, jotta voit saada eläkkeen maksuun.
 
Eläkkeen rinnalla voit aloittaa uuden työsuhteen. Jos jatkat eläkkeen rinnalla työskentelyä saman työnantajan palveluksessa, täytyy työn tekemisen ehtojen muuttua. Voit esimerkiksi siirtyä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön.

Yrittäjä voi jatkaa vanhuuseläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla yrittäjätoimintaa rajoituksetta ilman YEL-vakuutusta ja vakuutusmaksuja. Yrittäjä voi halutessaan ottaa eläkkeen rinnalle vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jolloin hänelle karttuu työskentelystä lisää eläkettä.

 

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu eläkettä 1,5 % vuodessa. Tämän lisäkarttuman voi hakea maksuun ylimmässä eläkeiässä. Helpoiten haet lisäkarttumaa eläkepalvelussa.
Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla
Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voit halutessasi työskennellä vapaasti, mutta se ei edellytä työskentelyä. Mikäli osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla työskentelee, tulee työsuhde vakuuttaa ja yrittäjän YEL-vakuutuksen tulee olla voimassa.

 

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu eläkettä 1,7 % vuodessa alle 63-vuotiaille ja yli 63-vuotiaille 1,5 % vuodessa. Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä tulee hakea erikseen. Vanhuuseläkettä kannattaa hakea verkossa osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu. Eläkepalveluun kirjaudut verkkopankkitunnuksillasi.
Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla
Työkyvyttömyyseläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla voit olla osa-aikatyössä. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi ansaita eläkkeen rinnalla 40 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeessä ansaintaraja on 60 %. Voit selvittää oman kuukausikohtaisen ansaintarajasi meiltä.

 

Työkyvyttömyyseläkeläisen työhön paluuta helpotetaan erillislailla. Voit aina ansaita 784,52 euroa kuukaudessa (vuoden 2019 indeksissä), vaikka henkilökohtainen ansaintarajasi olisi pienempi.

 

Eläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää, jos ansiosi ylittävät ansiorajan useana peräkkäisenä kuukautena. Eläke voidaan keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Keskeyttämisen jälkeen saat eläkkeen maksuun ilman uutta työkyvyn arviointia, kun työsi on päättynyt tai ansiosi alentuneet alle rajan. Yli kaksi vuotta keskeytettynä ollut eläke lakkautetaan. Keskeyttämisen edellytysten täyttymistä seurataan kuukausikohtaisesti.

 

Jos menet työhön ja ansiosi ylittävät sinulle ilmoitetun ansiorajan, ilmoita siitä meille heti, jotta eläkettä ei myöhemmin jouduta keskeyttämään takautuvasti ja perimään aiheettomasti maksettuja eläkkeitä takaisin. Tarvitsemme ilmoituksen myös, kun työsi päättyy.

 

Ota yhteyttä:
Eläkkeiden ansiovalvonta puh. 020 694 706 arkisin 8-16.30.

 

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä harjoitettava yrittäjätoiminta on vakuutettava YEL:n mukaan, jos vakuuttamisen edellytykset muuten täyttyvät. Vahvistettu työtulo ei saa ylittää ansiorajaa.

 

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu lisää eläkettä 1,5 % vuodessa. Tämän karttuman voi hakea maksuun eläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi, jos ansiotyö on tällöin päättynyt. Muussa tapauksessa lisäys tehdään vasta ansiotyön päättyessä.
Työskentely osa-aikaeläkkeen aikana
Osa-aikaeläkettä saavan kokonaisansiot voivat olla vähintään 35 % ja enintään 70 % aiemmista kokoaikatyön vakiintuneista ansioista. Osa-aikaeläkepäätöksessä on ilmoitettu ne tarkat ansaintarajat, joissa ansioittesi tulee pysyä osa-aikaeläkkeen ajan. Ansiorajoja korotetaan vuosittain indeksillä.

 

Muutos osa-aikatyön ansioissa saattaa vaikuttaa osa-aikaeläkkeen määrään. Eläkkeen määrä tarkistetaan, jos ansiot muuttuvat yli 15 %. Ansioiden tulee pysyä muutostenkin jälkeen 35 ja 70 % välillä kokoaikatyön vakiintuneista ansioista, jotta eläkeoikeus säilyy. Yrittäjä ei voi muuttaa YEL-työtuloaan osa-aikaeläkkeen aikana. Osa-aikaeläke joudutaan lakkauttamaan, jos osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset eivät täyty. Eläke voidaan lakkauttaa myös takautuvasti ja liikaa maksetut eläke-erät periä takaisin.

 

Osa-aikaeläkkeen aikana saaduista ansioista karttuu eläkettä 1,7 % vuodessa alle 63-vuotiaille ja yli 63-vuotiaille 1,5 % vuodessa. Ennen vuotta 2017 osa-aikaeläkkeen aikaisista ansioista karttui eläkettä 1,9 % 63 vuoden ikään saakka, jolloin karttumaprosentti nousi 4,5 %.

 

Jos osa-aikaeläkkeensaaja tulee työkyvyttömäksi, hänelle voidaan myöntää hakemuksesta työkyvyttömyyseläke. Myös vanhuuseläkettä tulee erikseen hakea.
Aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperintä
Jos eläkettä on maksettu aiheettomasti, se tulee lähtökohtaisesti periä kokonaan takaisin. Ennen perinnän aloittamista eläkkeensaajalla on mahdollisuus pyytää perittävän määrän kohtuullistamista tuomalla esiin mm. taloudelliseen tilanteeseensa liittyviä seikkoja.
 
Jos eläkettä päätetään periä takaisin, voit olla meihin yhteydessä ja sopia maksujärjestelyistä. Takaisinperittävän summan voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä tai sitä voidaan kuitata maksussa olevasta eläkkeestä ja viime kädessä sitä voidaan periä ulosoton kautta. Ota välittömästi yhteyttä myös silloin, jos sovittua maksusuunnitelmaa olisi tarpeen muuttaa elämäntilanteesi muuttumisen johdosta.
 
Ota yhteyttä Eläkkeiden ansiovalvontaan, puh. 020 694 706 arkisin 8-16.30.
 

Eläke ulkomaille

tyylitelty maapallo
Eläkkeen maksaminen ulkomaille
Työeläke maksetaan eläkkeensaajan asuinmaasta ja kansalaisuudesta riippumatta joko suomalaiselle tai ulkomaiselle pankkitilille. Eläke välitetään ulkomaille suomalaisen pankin kautta vastaanottavan maan valuutassa.

Ulkomaille maksettavasta eläkkeestä suoritetaan ennakonpidätys. Ennakonpidätyksen määrään vaikuttavat muun muassa kansalaisuus sekä verosopimukset.
Ilmoita ulkomainen pankkitilisi
Jos haluat, että eläkkeesi maksetaan ulkomaisessa pankissa olevalle pankkitilille, tarvitsemme eläkkeesi maksamista varten ulkomaisen pankin antaman kansainvälisen IBAN-tilinumeron ja BIC-tunnuksen.
 
Maksuyhteystiedot on aina ilmoitettava kirjallisesti (PDF) ja eläkkeensaajan tulee itse allekirjoittaa ja postittaa ilmoitus tai palauttaa lomake eläkepalvelussa
Muutto ulkomaille tai paluu Suomeen
Ilmoita yhteystietojesi muutoksesta aina meille, jotta eläkkeesi maksaminen voi jatkua keskeytyksettä. Muutto eri maiden välillä voi myös vaikuttaa verotukseesi.

Muutto ulkomaille

Suomessa karttunut työeläke voidaan maksaa kaikkiin maihin eläkkeensaajan kansalaisuudesta riippumatta. Tämä koskee sekä omaa eläkettä että perhe-eläkettä.

Eläkkeestä pidätetään veroa verosopimusten mukaan.

llmoita ulkomaan osoite ja maksuyhteys

Jos muutat ulkomaille, ilmoita meille ulkomaan osoitteesi ja mahdollinen eläkkeen maksuyhteyden muutos. Jos olet tehnyt pysyvän muuttoilmoituksen Suomen viranomaisille, ilmoita meille myös ulkomaille muuttopäivä, sillä muutto saattaa vaikuttaa eläkkeesi verotukseen.

Eläke välitetään ulkomaille suomalaisen pankin kautta. Eläkkeesi maksamista varten tarvitsemme asuinmaan pankista saadun kansainvälisen IBAN-tilinumeron ja pankin BIC-tunnuksen. Eläke välitetään ulkomaille ensisijaisesti vastaanottavan maan valuutassa tai halutessasi euroina.

Ilmoita meille paitsi ulkomaille muutostasi, myös yhteystiedoistasi ulkomailla. On tärkeää, että saamme sinuun yhteyden kirjeitse, jotta eläkkeesi maksaminen voi jatkua keskeytyksettä.

Osoitteen muutosilmoituksen voit tehdä sähköisesti eläkepalvelussa. Palveluun kirjaudut verkkopankkitunnuksillasi osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu.

Muutto ulkomailla ollessa

Jos muutat ulkomailla ollessasi, sinun tulee tehdä osoitteenmuutosilmoitus meille. On tärkeää, että saamme sinuun yhteyden kirjeitse, jotta eläkkeesi maksaminen voi jatkua keskeytyksettä. Toiseen maahan muutto saattaa lisäksi vaikuttaa eläkkeesi verotukseen.

Paluu ulkomailta Suomeen

Jos muutat pysyvästi takaisin Suomeen, ilmoita uusi osoitteesi meille. Ulkomailta paluumuutto Suomeen saattaa lisäksi vaikuttaa eläkkeesi verotukseen.

Suomeen palaavan on itse hankittava verokortti eläkettä varten.Jos muutat takaisin Suomeen, sinun on mahdollisimman pian muuton jälkeen hankittava verottajalta verokortti eläkkeen maksua varten. Verokorttia varten verottaja tarvitsee selvityksen kaikista kuluvan vuoden tuloistasi. Todistuksen kuluvana vuonna maksetun eläkkeen määrästä saat eläkepalvelusta >
Ilmoita osoitetietosi kerran vuodessa
Jos asut pysyvästi ulkomailla, sinun tulee kerran vuodessa ilmoittaa osoitetietosi meille. Lähetämme ulkomailla asuville asumisilmoituksen vuosittain joulu- ja tammikuun aikana. Palauta asumisilmoitus allekirjoitettuna meille siinäkin tapauksessa, vaikka osoitteesi ei ole vuoden aikana muuttunut.

Helpoiten palautat asumisilmoituksen eläkepalvelussa liitteen toimittamisen kautta.

Jos emme saa ilmoitustasi määräaikaan mennessä, eläkkeen maksaminen keskeytetään siihen saakka, kunnes olet palauttanut ilmoituksen.
Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan verotus
Työeläkkeen verotukseen vaikuttaa mm. se, onko muutto pysyvä vai väliaikainen. Lisäksi verotukseen vaikuttaa kansalaisuus sekä kohdemaan mahdolliset verosopimukset.

Suomen kansalaisen muuttaessa ulkomaille eläkettä voidaan verottaa ennakkoverona muuttovuoden ja sitä seuraavan 3 vuoden ajan. Tänä aikana sinua verotetaan ikään kuin asuisit Suomessa. Tämän jälkeen sinut katsotaan verotuksellisesti ulkomailla asuvaksi eli rajoitetusti verovelvolliseksi. Tällöin Elo pyytää Suomen verottajalta rajoitetusti verovelvollisen verokortin eläkettäsi varten.

Elo hakee ulkomailla asuvan eläkkeensaajan puolesta eläkettä varten ennakonpidätystiedon eläkkeen alkaessa.

Tarkempia tietoja eläkkeen verotuksesta ulkomailla kannattaa kysyä verottajalta, puh. 020 697 024 tai verottajan verkkosivuilta >

 

Suomen lainsäädännön mukaan suomalaiset eläkkeet verotetaan Suomessa, vaikka saaja asuisi ulkomailla.  Ulkomailla asuvan eläkettä verotetaan samalla tavalla kuin Suomessa asuvan eläkettä. Veroprosentti määräytyy tulojen suuruuden perusteella.  Suomella on yli 60 valtion kanssa verotusta koskeva sopimus. Tavallisesti verosopimuksissa on sovittu, että Suomesta maksettava eläke verotetaan Suomessa.

Hoida eläke- ja etuusasiasi verkossa

Eläkepalvelussa voit mm.:
  • Tarkistaa seuraavan maksupäivän ja veroprosentin.
  • Ilmoittaa muuttuneesta tilinumerosta tai yhteystiedosta.
  • Korottaa veroprosenttia.
  • Tulostaa eläketodistuksen.
  • Tilata uuden työeläkekortin.
  • Hakea eläkkeen rinnalla karttunutta eläkettä ja jatkoa eläkkeeseen.
  • Valita paperittoman palvelun, jolloin saat eläkettäsi koskevat asiakirjat suoraan verkkopalveluun.

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVoit hoitaa verkossa eläke- ja kuntoutusasiasi aina, kun sinulle sopii. Tavoitat meidät myös numerosta 020 694 724 arkisin klo 8–16.30.