Eläkkeen maksu ulkomaille

Työeläke maksetaan eläkkeensaajan asuinmaasta ja kansalaisuudesta riippumatta joko suomalaiselle tai ulkomaiselle pankkitilille. Eläke välitetään ulkomaille suomalaisen pankin kautta vastaanottavan maan valuutassa.
 
Ulkomaille maksettavasta eläkkeestä suoritetaan ennakonpidätys. Ennakonpidätyksen määrään vaikuttavat muun muassa kansalaisuus sekä verosopimukset.

Ilmoita ulkomainen pankkitilisi

Jos haluat, että eläkkeesi maksetaan ulkomaisessa pankissa olevalle pankkitilille, tarvitsemme eläkkeesi maksamista varten ulkomaisen pankin antaman kansainvälisen IBAN-tilinumeron ja BIC-tunnuksen.
 
Maksuyhteystiedot on aina ilmoitettava kirjallisesti ja eläkkeensaajan pitää itse allekirjoittaa ilmoitus. Katso tarkemmat ohjeet tilinumeron ilmoittamiseen.

Näin ilmoitat tilinumerosi >

Ilmoita osoitetietosi kerran vuodessa

Jos asut pysyvästi ulkomailla, sinun tulee kerran vuodessa ilmoittaa osoitetietosi meille. Lähetämme ulkomailla asuville asumisilmoituksen vuosittain joulu- ja tammikuun aikana. Palauta asumisilmoitus allekirjoitettuna meille siinäkin tapauksessa, vaikka osoitteesi ei ole vuoden aikana muuttunut.

Jos emme saa ilmoitustasi määräaikaan mennessä, eläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää siihen saakka, kunnes ilmoitus on tullut.

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan verotus

Työeläkkeen verotukseen vaikuttaa mm. se, onko muutto pysyvä vai väliaikainen. Lisäksi verotukseen vaikuttaa kansalaisuus sekä kohdemaan mahdolliset verosopimukset.

Suomen kansalaisen muuttaessa ulkomaille eläkettä voidaan verottaa ennakkoverona muuttovuoden ja sitä seuraavan 3 vuoden ajan. Tänä aikana sinua verotetaan ikään kuin asuisit Suomessa. Tämän jälkeen sinut katsotaan verotuksellisesti ulkomailla asuvaksi eli rajoitetusti verovelvolliseksi. Tällöin Elo pyytää Suomen verottajalta rajoitetusti verovelvollisen verokortin eläkettäsi varten.
 
Elo hakee ulkomailla asuvan eläkkeensaajan puolesta eläkettä varten ennakonpidätystiedon eläkkeen alkaessa.

Tarkempia tietoja eläkkeen verotuksesta ulkomailla kannattaa kysyä verottajalta, puh. 020 697 024 tai verottajan verkkosivuilta.

Verohallinto >

Eläke verotetaan yleensä Suomessa myös ulkomaille muuton jälkeen

  • Suomen lainsäädännön mukaan suomalaiset eläkkeet verotetaan Suomessa, vaikka saaja asuisi ulkomailla. 
  • Ulkomailla asuvan eläkettä verotetaan samalla tavalla kuin Suomessa asuvan eläkettä. Veroprosentti määräytyy tulojen suuruuden perusteella. 
  • Suomella on yli 60 valtion kanssa verotusta koskeva sopimus. Tavallisesti verosopimuksissa on sovittu, että Suomesta maksettava eläke verotetaan Suomessa.

Muutto ulkomaille tai paluu Suomeen

Ilmoita yhteystietojesi muutoksesta aina meille, jotta eläkkeesi maksaminen voi jatkua keskeytyksettä. Muutto eri maiden välillä voi myös vaikuttaa verotukseesi.

Muutto ulkomaille

Suomessa karttunut työeläke voidaan maksaa kaikkiin maihin eläkkeensaajan kansalaisuudesta riippumatta. Tämä koskee sekä omaa eläkettä että perhe-eläkettä. Poikkeuksena ovat työttömyys- ja osa-aikaeläke. Työttömyyseläke maksetaan vain EU- ja ETA-maihin. Osa-aikaeläkkeen edellyttämässä osa-aikatyössä voi olla vain EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa, joten osa-aikaeläke maksetaan vain näihin maihin.

Eläkkeestä pidätetään veroa verosopimusten mukaan.

llmoita ulkomaan osoite ja maksuyhteys

Jos muutat ulkomaille, ilmoita meille ulkomaan osoitteesi ja mahdollinen eläkkeen maksuyhteyden muutos. Jos olet tehnyt pysyvän muuttoilmoituksen Suomen viranomaisille, ilmoita meille myös ulkomaille muuttopäivä, sillä muutto saattaa vaikuttaa eläkkeesi verotukseen.

Eläke välitetään ulkomaille suomalaisen pankin kautta. Eläkkeesi maksamista varten tarvitsemme asuinmaan pankista saadun kansainvälisen IBAN-tilinumeron ja pankin BIC-tunnuksen. Eläke välitetään ulkomaille vastaanottavan maan valuutassa.

Ilmoita meille paitsi ulkomaille muutostasi myös osoitteenmuutoksista ulkomailla. On tärkeää, että saamme sinuun yhteyden kirjeitse, jotta eläkkeesi maksaminen voi jatkua keskeytyksettä. Toiseen maahan muutto saattaa lisäksi vaikuttaa eläkkeesi verotukseen.

Osoitteen muutosilmoituksen voit tehdä sähköisesti eläkepalvelussa. Tilinumeron muutoksen voit tehdä eläkepalvelussa tai kirjallisella ilmoituksella Eloon.

Painike: Siirry Elon eläkepalveluun

Voit palauttaa muutosilmoituksen maksutta osoitteeseen:
Elo
Eläkemaksut
Tunnus 5010419
00003 VASTAUSLÄHETYS
FINLAND

Muutto ulkomailla ollessa

Jos muutat ulkomailla ollessasi, sinun tulee tehdä osoitteenmuutosilmoitus meille. On tärkeää, että saamme sinuun yhteyden kirjeitse, jotta eläkkeesi maksaminen voi jatkua keskeytyksettä. Toiseen maahan muutto saattaa lisäksi vaikuttaa eläkkeesi verotukseen.

Paluu ulkomailta Suomeen

Jos muutat pysyvästi takaisin Suomeen, ilmoita uusi osoitteesi meille. Ulkomailta paluumuutto Suomeen saattaa lisäksi vaikuttaa eläkkeesi verotukseen.

Suomeen palaavan on itse hankittava verokortti eläkettä varten
Jos muutat takaisin Suomeen, sinun on mahdollisimman pian muuton jälkeen hankittava verottajalta verokortti eläkkeen maksua varten. Verokorttia varten verottaja tarvitsee selvityksen kaikista kuluvan vuoden tuloistasi. Todistuksen kuluvana vuonna maksetun eläkkeen määrästä saat verkkopalvelustamme eläkepalvelusta.

Painike: Siirry Elon eläkepalveluun