Eläkkeen verotus

Työeläke on verotettavaa ansiotuloa. Eläkkeen verotus poikkeaa palkkatulon verotuksesta muun muassa vähennysten osalta. Tämän vuoksi eläketuloa varten tulee olla oma eläkeverokortti.

Verotus eläkkeen alkaessa

Sinun tulee hankkia eläkkeen alkaessa eläkkeellesi ennakonpidätysprosentti verottajalta mahdollisimman pian.

  • Veroprosentin laskentaa varten verottaja tarvitsee eläkepäätöksen ja
  • selvitykset mahdollisista muista eläkkeistäsi ja tuloistasi sekä 
  • tiedon niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä.

Verottaja toimittaa verokortin suoraan Eloon. Sinun ei tarvitse erikseen toimittaa verotietoa meille.

Eläkkeestäsi pidätetään vero verottajan ilmoittaman pidätysprosentin mukaan heti, kun verottaja on toimittanut pidätysprosentin Eloon. Jos verotietosi ei ole ennättänyt Eloon ennen ensimmäisen eläkkeen maksua, pidätetään eläkkeestäsi 40 % veroa verolainsäädännön mukaisesti.

Liikaa pidätetyn veron palautus

Palautamme eläkkeestäsi liikaa pidätetyn veron, kun olemme saaneet eläkeverokortin verottajalta. Veron palauttaminen on kuitenkin mahdollista vain kuluvan vuoden aikana maksettujen eläkkeiden osalta.

Seuraavien vuosien ennakonpidätys

Eläkkeen ensimmäisen maksuvuoden jälkeen saamme ennakonpidätysprosenttisi suoraan verottajalta. Verottaja lähettää sen myös tiedoksesi. Sinun ei tarvitse erikseen toimittaa saamaasi verotietoa meille.

Jos muut tulosi muuttuvat oleellisesti, ennakonpidätysprosentti kannattaa tarkistuttaa verottajalla.

Korota eläkkeesi veroprosenttia

Voit korottaa työeläkkeesi veroprosenttia, jos haluat maksaa ennakonpidätystä verottajan ilmoittamaa enemmän.
Korota veroprosenttia eläkepalvelussa.
 

Painike: Siirry Elon eläkepalveluun

Ilmoitus verovuonna maksetun eläkkeen määrästä

Lopullista verotusta varten lähetämme vuodenvaihteessa tiedot maksetusta eläkkeestä suoraan verottajalle. Lähetämme vastaavat tiedot sinulle vuosikirjeellä, jonka avulla voit tarkistaa esitäytetyn veroilmoituksen eläkeansiotietosi. Sinun ei tarvitse ilmoittaa maksettuja eläkkeitä verottajalle.