Työskentely eläkkeen rinnalla

Vanhuuseläkkeen rinnalla voit tehdä työtä rajoituksetta. Työkyvyttömyyseläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla voit työskennellä tietyin edellytyksin. Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voit halutessasi työskennellä vapaasti. Osa-aikaeläkettä saavan ansiot tulee olla 35 - 70 % aiemmista kokoaikatyön vakiintuneista ansiosta. Muutos osa-aikatyön ansioissa saattaa vaikuttaa osa-aikaeläkkeen määrään.

Työskentely vanhuuseläkkeen rinnalla

Vanhuuseläkkeen rinnalla voit tehdä työtä rajoituksetta. Työsuhteesi on kuitenkin ensin päätyttävä, jotta voit saada eläkkeen maksuun.

Eläkkeen rinnalla voit aloittaa uuden työsuhteen. Jos jatkat eläkkeen rinnalla työskentelyä saman työnantajan palveluksessa, täytyy työn tekemisen ehtojen muuttua. Voit esimerkiksi siirtyä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön.

Yrittäjä voi jatkaa vanhuuseläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla yrittäjätoimintaa rajoituksetta ilman YEL-vakuutusta ja vakuutusmaksuja. Yrittäjä voi halutessaan ottaa eläkkeen rinnalle vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jolloin hänelle karttuu työskentelystä lisää eläkettä.

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu eläkettä 1,5 % vuodessa. Tämän lisäkarttuman voi hakea maksuun 68-vuotiaana.

Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voit halutessasi työskennellä vapaasti, mutta se ei edellytä työskentelyä. Mikäli osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla työskentelee, tulee työsuhde vakuuttaa ja yrittäjän YEL-vakuutuksen tulee olla voimassa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu eläkettä 1,7 % vuodessa alle 63-vuotiaille ja yli 63-vuotiaille 1,5 % vuodessa. Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä tulee hakea erikseen.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla

Työkyvyttömyyseläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla voit olla osa-aikatyössä. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi ansaita eläkkeen rinnalla 40 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeessä ansaintaraja on 60 %. Voit selvittää oman kuukausikohtaisen ansaintarajasi meiltä.

Työkyvyttömyyseläkeläisen työhön paluuta helpotetaan erillislailla. Sen mukaan voit ansaita 784,52 euroa kuukaudessa (luku vuoden 2019 tasossa), vaikka aikaisemmasta ansiotasosta laskettu raja olisi pienempi. Jos ansiotasosta laskettu raja on suurempi, käytämme sitä.

Eläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää, jos ansiosi ylittävät ansiorajan. Eläke voidaan keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Keskeyttämisen jälkeen saat eläkkeen maksuun ilman uutta työkyvyn arviointia, kun työsi on päättynyt tai ansiosi alentuneet alle rajan. Yli kaksi vuotta keskeytettynä ollut eläke lakkautetaan.

Jos menet työhön ja ansiosi ylittävät sinulle ilmoitetun ansiorajan, ilmoita siitä meille heti. Tarvitsemme ilmoituksen myös, kun työsi päättyy.

Ota yhteyttä
Eläkkeiden ansiovalvonta (ark. 8-16.30)
020 694706

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä harjoitettava yrittäjätoiminta on vakuutettava YEL:n mukaan, jos vakuuttamisen edellytykset muuten täyttyvät.

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu lisää eläkettä 1,5 % vuodessa. Tämän karttuman voi hakea maksuun eläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi, jos ansiotyö on tällöin päättynyt. Muussa tapauksessa lisäys tehdään vasta ansiotyön päättyessä.

Työskentely osa-aikaeläkkeen aikana

Osa-aikaeläkettä saavan kokonaisansiot voivat olla vähintään 35 % ja enintään 70 % aiemmista kokoaikatyön vakiintuneista ansioista. Osa-aikaeläkepäätöksessä on ilmoitettu ne tarkat ansaintarajat, joissa ansioittesi tulee pysyä osa-aikaeläkkeen ajan. Ansiorajoja korotetaan vuosittain indeksillä.

Muutos osa-aikatyön ansioissa saattaa vaikuttaa osa-aikaeläkkeen määrään. Eläkkeen määrä tarkistetaan, jos ansiot muuttuvat yli 15 %. Ansioiden tulee pysyä muutostenkin jälkeen 35 ja 70 % välillä kokoaikatyön vakiintuneista ansioista, jotta eläkeoikeus säilyy. Yrittäjä ei voi muuttaa YEL-työtuloaan osa-aikaeläkkeen aikana. Osa-aikaeläke joudutaan lakkauttamaan, jos osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset eivät täyty. Eläke voidaan lakkauttaa myös takautuvasti ja liikaa maksetut eläke-erät periä takaisin.

Osa-aikaeläkkeen aikana saaduista ansioista karttuu eläkettä 1,7 % vuodessa alle 63-vuotiaille ja yli 63-vuotiaille 1,5 % vuodessa. Ennen vuotta 2017 osa-aikaeläkkeen aikaisista ansioista karttui eläkettä 1,9 % 63 vuoden ikään saakka, jolloin karttumaprosentti nousi 4,5 %.

Jos osa-aikaeläkkeensaaja tulee työkyvyttömäksi, hänelle voidaan myöntää hakemuksesta työkyvyttömyyseläke. Myös vanhuuseläkettä tulee erikseen hakea.

 


Ota yhteyttä

Eläkeneuvonta (ark. 8–16.30)  

020 694 726 

Eläkepalvelu