Tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on tukea työssä jatkamista. Elon ammatillinen kuntoutus voi olla vaihtoehto sinulle, jos sairaudesta ja vammasta johtuen työtehtävistä selviytyminen ei ole enää mahdollista ja sinulla on työkyvyttömyyden uhka. Ammatillisen kuntoutuksen avulla voit myös palata takaisin työelämään määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä eli kuntoutustuelta.

Keskustele ammatillisesta kuntoutuksesta aina ensin oman työterveyshuoltosi tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja pyydä hakemusta varten B-lääkärinlausunto. Kirjaudu sähköiseen eläkepalveluun ja hae ammatillista kuntoutusta.

Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen

Elo voi tukea ammatillista kuntoutustasi, jos: 
 • olet alle alimman eläkeikäsi,
 • on olemassa uhka, että joudut työkyvyttömyyseläkkeelle lähivuosina,
 • omaat ammatti- ja työkokemusta usean vuoden ajalta,
 • sinulla on työansioita viideltä edeltävältä kalenterivuodelta vähintään 35 614,03 euroa,
 • et ole oikeutettu tapaturman tai liikennevahingon perusteella myönnettävään ammatilliseen kuntoutukseen ja
 • olet työssä tai työnteon päättymisestä on kulunut suhteellisen lyhyt aika.

Hoida eläke- ja kuntoutusasiasi verkossa

Eläkepalvelussa voit mm:
 • Katsoa arvion kuntoutusrahan määrästä.
 • Hakea kuntoutusta.
 • Toimittaa kuntoutussuunnitelman.
 • Hakea kuntoutuksen kulukorvauksia.

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Kuntoutussuunnitelma

Hyvä kuntoutussuunnitelma on tärkeä osa onnistunutta kuntoutusta. Kuntoutussuunnitelman laatiminen kannattaakin aloittaa mahdollisimman pian ennakkopäätöksen saamisesta. Suunnitelma vaatii omaa aktivisuutta, yhteistyötä oman työpaikan työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kanssa.

Jos suunnitelman laatiminen yksin tuntuu vaikealta tai jopa mahdottomalta, ole yhteydessä kuntouttajaamme, voimme tarvittaessa tarjota sinulle palveluntuottajan apua kuntoutukseen suunnitteluun.

Suunnitelmaa laatiessasi on hyvä pohtia:
- Voitko hyödyntää aiempaa työkokemustasi tai koulutusta?
- Terveydentilasi; mitkä ovat mahdolliset rajoitteet ja kuinka suunnitelma tukee sinua tulevaisuudessa?
- Toimeentulo kuntoutuksen aikana ja sen jälkeen

Kuntoutussuunnitelma toimitetaan Eloon ennakkohakemuksen yhteydessä tai erillisellä lomakkeella. Suunnitelman tarkoituksenmukaisuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Ammatillisessa kuntoutuksessa pyritään aina hyödyntämään aiempaa koulutustasi ja työhistoriaa.

Valmiin suunnitelman voit toimittaa meille erillisellä lomakkeella sähköisessä eläkepalvelussa.

Ammatillisen kuntoutuksen keinot

Ammatillinen kuntoutus voi olla:

Työkokeilua tai työhönvalmennusta

 • Omaan tai uuteen työhön.
 • Kesto tavallisesti 3- 6 kk.

Oppisopimus

 • Opiskelu uuteen ammattiin työpaikalla, työnantaja maksaa palkan.
 • Sisältää usein teoria opetusta alan oppilaitoksessa.
 • Sovitaan paikallisen oppisopimustoimiston kanssa.

Ammatillista uudelleen koulutusta

 • Esim. lyhyt päivityskoulutus tai pidempi ammatillinen tutkinto.
 • Kesto enintään 4,5 vuotta.

Tukea yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen

 • Apuväline
 • Työkokeilua

Ennakkopäätös oikeudesta kuntoutukseen

Kun olet hakenut ammatillista kuntoutusta, saat Elolta päätöksen oikeudestasi siihen. Jos päätös on myönteinen, saat ennakkopäätöksen, joka on voimassa 9kk. Tämä aika on varattu kuntoutussuunnitelman laatimista varten ja kuntoutuksen käynnistymiseen.

Ennakkopäätös sisältää arvion kuntoutusrahasi määrästä, jota maksetaan aktiivisten kuntoutustoimenpiteiden ajalta. Voit hakea ennakkopäätöstä, vaikka sinulla ei olisi vielä kuntoutussuunnitelma valmiina.

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Aktiivisten kuntoutustoimenpiteiden ajalta sinulle maksetaan kuntoutusrahaa tai korotettua kuntoutustukea ja korvataan tarpeellisia ja välttämättömiä kuntoutuskuluja. Yritystoimintaa varten on lisäksi mahdollista saada elinkeinotukea.

Tutustu tarkemmin kuntoutuksen keinoihin

tyylitelty graafinen henkilökortti
Työkokeilu
Työkokeilu mahdollistaa työelämään paluun kevennetyllä työjärjestelyllä esimerkiksi pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Sen avulla voit palata työelämään kevennetyllä työajalla ja/tai tehtävillä joko entisiin tehtäviisi tai uusiin muokattuihin tehtäviin joko entisen tai uuden työnantajan palveluksessa.

Työkokeilu edellyttää myönteistä työeläkekuntoutuksen ennakkopäätöstä sekä työnantajan, kuntoutujan ja työeläkeyhtiö Elon allekirjoittamaa yhteistä sopimusta.

Työkokeilu voi olla palkatonta tai palkallista. Sen kesto on yleensä 2–3 kuukautta, mutta sitä voidaan jatkaa perustellusta syystä maksimissaan 6 kuukautta.

Työkokeilun aikana työaikasi voi vaihdella neljästä kahdeksaan tuntiin päivässä. Tavoitteena on työajan nostaminen työkokeilun edetessä asteittain täyteen kahdeksaan tuntiin. Jos työkokeilun aikana ilmenee, ettei tehtävä ole soveltuva terveydentilallesi, voidaan työkokeilu keskeyttää.

Työkokeilu uudessa työpaikassa voi tulla kyseeseen, jos työsuhteesi ei enää ole voimassa tai työnantajallasi ei ole mahdollisuutta tarjota terveydentilaasi soveltuvia tehtäviä.
Onnistumisen kannalta on tärkeää, että työterveyshuolto seuraa työkokeilusi onnistumista.

Työhönvalmennus
Työhönvalmennusta käytetään yleensä tilanteissa, joissa työelämään paluu vaatii työkokeilua pidempikestoista perehtymistä ja opettelua uusiin tehtäviin. Työhönvalmennus on työkokeilua pidempi kestoisempia ja siihen voidaan tarpeen vaatiessa liittää ulkopuolista koulutusta tai kursseja.
Opiskelun tukeminen
Jos työpaikkakuntoutuksen keinot eivät johda kohdallasi terveydentilan kannalta sopivassa työssä jatkamiseen, saattaa ammatillisen koulutuksen tukeminen tulla kohdallasi kyseeseen. Elo voi tukea ammattiin johtavaa koulutusta oppisopimuskoulutuksen, ammatillisen perustutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon muodossa. Koulutus voi olla myös kursseja tai täydennyskoulutusta. Koulutussuunnitelman tarkoituksenmukaisuus suhteessa terveydentilaasi arvioidaan aina yksilöllisesti.
Yrittäjyyden tukeminen (elinkeinotuki)
Elinkeinotuella Elo voi tukea oman yrityksen perustamista, aiemman yritystoiminnan suunnan muuttamista terveydentilaasi paremmin soveltuvaksi tai ammatinharjoittamista. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yritys tai ammatinharjoittaminen mahdollistaa hakijan toimeentulon.

Elinkeinotukea voidaan myöntää avustuksena ammatin harjoittamiseen liittyvien työvälineiden ja työkoneiden hankintakustannuksiin yksilöidyn päätöksen mukaisesti hankintatositteiden perusteella.

Tutustu tarkemmin etuuksiin, mitä voit saada kuntoutuksen aikana

euron merkki
Kuntoutusraha
 • Kuntoutusrahan perusteena on työkyvyttömyyseläke, jonka saisit, jos tulisit kuntoutustapahtumahetkellä työkyvyttömäksi. Eläkkeen määrää korotetaan 33 prosentilla.
 • Maksetaan vain aktiivisten kuntoutusjaksojen ajalta.
 • Jos olet työssä, kuntoutusraha maksetaan osakuntoutusrahana.
Kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus
Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jonka edellytyksenä on, että olet työkyvytön yleisesti työhön, mutta työkykysi on palautettavissa hoidolla tai kuntoutuksella.

Kuntoutuskorotusta maksetaan kuntoutustuen lisänä, jos Elo tukee aktiivista kuntoutustasi. Korotuksen määrä on 33 prosenttia kuntoutustuesta täysiltä kuntoutuskuukausilta.Kuntoutuskustannukset
 • Kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia, kuten matkakuluja sekä opiskelukustannuksia korvataan Telan suositusten mukaisesti >
 • Maksetaan yleensä vuosittain vahvistettavana tasasuuruisena euromääränä lukukausittain 
 • Voidaan maksaa myös vieraalla paikkakunnalla opiskelevan asumiskustannuksia 
 • Palkattoman työkokeilun tai valmennuksen ajalta Elo vakuuttaa kuntoutujan työtapaturman varalta.
Kuntoutusavustus
 • jos sinulla ei ole oikeutta muuhun toimeentuloon 
 • työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen 
 • voidaan maksaa aktiivisten kuntoutusjaksojen odotus- ja väliajoilta tai kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta enintään kolmelta kuukaudelta.
Yrittäjyyden tukeminen eli elinkeinotuki
Elinkeinotoiminnalla voidaan tuke yritystoiminnan aloittamista, muuttamista tai jatkamista varten ammatin harjoittamiseen.

Oletko jo ammatillisen kuntoutuksen opiskelija?

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVoit hoitaa verkossa eläke- ja kuntoutusasiasi aina, kun sinulle sopii. Tavoitat meidät myös numerosta 020 694 726 arkisin klo 8–16.30.

Hoida eläke- ja etuusasiat verkossa www.elo.fi/elakepalvelu

+ Kattavat sähköiset palvelut 24/7

+ Käyttö helppoa ja turvallista

+ Eläkepäätös jopa 40 % nopeammin

+ Sähköiset asiakirjat

+ Chat käytössä arkisin

 

Lue lisää eläkepalvelusta ja miten hakeminen etenee >

Siirry eläkepalveluun >