Työeläkekuntoutus työssä jatkamisen tueksi

Työeläkekuntoutus on eläkevaroin työeläkelaitosten tukemaa ammatillista kuntoutusta. Työeläkekuntoutuksen tarkoituksena on työkyvyttömyyden uhan torjuminen löytämällä sinulle terveydentilaasi soveltuva työ, jossa työskentelyn jatkaminen on mahdollista sairaudestasi, vammastasi tai työrajoitteistasi huolimatta. Työeläkekuntoutus on myös vaihtoehto, jos olet saanut hylkäävän päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä. Työeläkekuntoutus on uuden alku ja mahdollisuus lisätä työvuosiasi ja tulevaa vanhuuseläkettäsi terveydellisistä rajoitteistasi huolimatta.

Työeläkekuntoutus on tarkoitettu sinulle, jos olet palaamassa takaisin työhösi pitkän sairauspoissaolon jälkeen tai nykyisistä työtehtävistä selviytyminen ei ole enää terveydellisistä syistä mahdollista.

Oikeus työeläkekuntoutukseen

Jos sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyden uhan lähivuosina tai heikentää olennaisesti työ- ja ansiokykyä, sairastuneella on oikeus saada tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi.

Työeläkeyhtiö Elo voi tukea kohdallasi ammatillista kuntoutusta, jos:

  • olet alle 63-vuotias,
  • on olemassa uhka, että joudut työkyvyttömyyseläkkeelle lähivuosina,
  • ammatti-ja työkokemusta on usean vuoden ajalta,
  • työansioita on viideltä edeltävältä kalenterivuodelta 34 910,29 €,
  • et ole oikeutettu tapaturman tai liikennevahingon perusteella myönnettävään ammatilliseen kuntoutukseen ja
  • olet työssä tai työnteon päättymisestä on kulunut suhteellisen lyhyt aika.

Ammatillista kuntoutusta tukevat myös muut tahot kuin työeläkeyhtiöt. Jos yllä olevat kriteerit eivät kohdallasi täyty, saattaa ammatillista kuntoutusta kohdallasi tukea Kela tai liikenne- tai tapaturmayhtiö.

Työeläkekuntoutuksen keinot

Jos työpaikalla tehtävät työjärjestelyt eivät ole riittäviä tai sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, työeläkekuntoutuksen keinot saattavat auttaa. Työeläkekuntoutuksessa keskitytään terveydentilaasi soveltuvan työn ja ammatin löytämiseen. Näin ollen lääkinnällinen kuntoutus, työkyvynarviointi ja kuntoutustutkimus eivät ole ammatillista kuntoutusta, eivätkä kuulu työeläkeyhtiöiden kuntoutusvaihtoehtoihin.

Työeläkekuntoutuksessa on useita keinoja, joilla Työeläkeyhtiö Elo voi tukea työelämässä jatkamista:  

   
   
   
   

 


Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)

Mitä kautta voin käynnistää työeläkekuntoutuksen?

Voit ottaa halutessasi suoraan yhteyttä Eloon, jos työeläkekuntoutus tuntuu olevan sinulle sopiva vaihtoehto.
 
Ajatus työkokeilusta voi herätä keskusteluissa oman esimiehesi tai yrityksen henkilöstöammattilaisten kanssa. Kun oman työpaikan tarjoamista vaihtoehdoista on jo valmiiksi keskusteltu, nopeutuu kuntoutuksen käynnistyminen.

Usein aloitteen työeläkekuntoutukseen tekee sairauttasi hoitava lääkäri. Myös yrityksesi työterveyshuollolla on tietoa erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista ja niiden sopivuudesta sinun tilanteeseesi.

Työeläkekuntoutus työssä jatkamisen tueksi

Työeläkekuntoutus työssä jatkamisen tueksi


Esitteet ja lomakkeet

Oppisopimus (0,04 MB)
Työkokeilu ja työhönvalmennus (0,04 MB)
Työeläkekuntoutus (0,04 MB)