Ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen

Ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen

  • Voidaan hakea ilman ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmaa. 
  • On voimassa 9 kuukautta suunnitelman työstämistä varten 
  • Ennakkopäätöksen yhteydessä saat arviolaskelman kuntoutusrahasi määrästä

Kun olet saanut myönteisen ennakkopäätöksen oikeudesta työeläkekuntoutukseen, ole yhteydessä kuntoutusasiantuntijaan, jonka nimen ja yhteystiedot löydät päätökseltäsi.

Ennakkopäätöksessä on aina arvioitu ainoastaan oikeutesi yleisesti työeläkekuntoutukseen, jollei päätöksellä oteta selvästi kantaa myös esittämääsi suunnitelmaan.

Jos sinulle itsellesi on alkanut syntyä ajatus mahdollisesta ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmasta, voit tuoda sen esille puhelinkeskustelussa. Yhdessä kuntoutusasiantuntijan kanssa on mahdollista arvioida suunnitelman tarkoituksenmukaisuutta, toteuttamismahdollisuuksia ja etenemistä. Elon kuntoutusasiantuntijat ovat apuna, kun selvitetään kuntoutusmahdollisuuksia sekä suunnitellaan ja toteutetaan kuntoutusta. Suunnitelmassa otetaan huomioon omat tavoitteesi. Ensin kartoitetaan, voidaanko aikaisempaa koulutustaustaasi ja työkokemustasi hyödyntää kuntoutussuunnitelmassa ja paluussa työelämään työeläkekuntoutuksen keinoin.

Jos suunnitelman teko tuntuu haastavalta etkä pääse etenemään, saattaa henkilökohtainen suunnitelman laadinta-apu tulla kohdallasi kyseeseen. Tällöin työeläkeyhtiö Elo ostaa Työhönkuntoutumisen palveluverkoston palveluntuottajajäseniltä palvelun, jossa suunnitellaan räätälöidysti yhteistyössä palveluntuottajan, sinun ja työeläkeyhtiö Elon kanssa työeläkekuntoutuksen suunnitelma. Kun yksilöity suunnitelma on valmis, saat suunnitelmaa koskevan valituskelpoisen suunnitelmapäätöksen.

Työhönkuntoutumisen palveluverkosto >

Suunnitelmaa koskevat lomakkeet:
Työkokeilusuunnitelma (pdf) > 
Koulutussuunnitelma (pdf) >

Ohje lomakkeiden palauttamiseen >


Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)


Toimita lomakkeet vaivattomasti Eloon

Toimita lomakkeet, liitteet ja muut dokumentit vaivattomasti ja turvallisesti Eloon eläkepalvelun kautta.   

Siirry Elon eläkepalveluun >

Liitteiden toimittaminen löytyy heti eläkepalvelun etusivulta. Palveluun kirjaudut verkkopankkitunnuksillasi.

Voit lähettää meille myös kirjepostia.  Elo maksaa postimaksun kun merkitset kirjekuoreen osoitteeksi:
Työeläkeyhtiö Elo
Tunnus 5010419
00003 VASTAUSLÄHETYS