Hae työeläkekuntoutusta

Hae kuntoutusta Elon eläkepalvelussa. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

Oikeus kuntoutukseen

Jos sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyden uhan lähivuosina tai heikentää olennaisesti työ- ja ansiokykyä, sairastuneella on oikeus saada tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi.

Työeläkeyhtiö Elo voi tukea kohdallasi ammatillista kuntoutusta, jos:

  • olet alle 63-vuotias,
  • on olemassa uhka, että joudut työkyvyttömyyseläkkeelle lähivuosina,
  • ammatti-ja työkokemusta on usean vuoden ajalta,
  • työansioita on viideltä edeltävältä kalenterivuodelta 35 614,03€,
  • et ole oikeutettu tapaturman tai liikennevahingon perusteella myönnettävään ammatilliseen kuntoutukseen ja
  • olet työssä tai työnteon päättymisestä on kulunut suhteellisen lyhyt aika.

Hae kuntoutusta

Työeläkekuntoutusta haet työeläkekuntoutushakemuksella, jonka liitteenä tulee olla ajankohtainen lääkärin B-lausunto. Liikkeelle kannattaa lähteä ajoissa ottamalla yhteyttä työterveyshuoltoon tai sen puuttuessa muuhun hoitotahoon. Hoitava lääkäri voi arvioida työkykyäsi, työeläkekuntoutuksen ajankohtaisuutta ja ottaa kantaa työkyvyttömyyden uhkaan sekä laatia ammatillisen kuntoutuksen hakemista varten tarvittavan B-lausunnon.

Sinulla ei tarvitse olla valmista suunnitelmaa hakiessasi työeläkekuntoutusta. Voit hakea ennakkopäätöstä, joka on voimassa 9 kuukautta kuntoutussuunnitelman tekemistä varten. Suunnitelmaa varten voit olla yhteydessä kuntoutusasiantuntijoihimme, jotka auttavat sinua suunnitelman laatimisessa. Jos sinulla on olemassa oleva suunnitelma, voit kirjata sen työeläkekuntoutushakemukseesi.

Ohjeet lomakkeiden palauttamiseen >

Kuinka hakemukseni ratkaistaan?

Kun hakemus liitteineen on saapunut perille, Elon kuntoutusasiantuntijat ja vakuutuslääkärit arvioivat, täyttyvätkö kohdallasi työeläkekuntoutuksen myöntämisen edellytykset. Arviointi on kaksiosainen. Ensin arvioidaan, onko sinulla oikeutta työeläkekuntoutukseen eli aiheuttaako sairaus, vika tai vamma sinulle lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen uhan, ja onko työeläkekuntoutus sinun tilanteessasi tarkoituksenmukaista.

Tarkoituksenmukaisuutta arvioidessa otetaan huomioon hakijan ikä, ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus, viimeisen viiden vuoden aikana ansaitut tulot sekä se, johtaako haettu työeläkekuntoutus todennäköisesti terveydentilasi kannalta sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen ja lykkääkö työeläkekuntoutus työntekijän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Jos hakemuksessasi on valmiiksi esitetty yksilöity suunnitelma, otetaan päätöksessä kantaa myös suunnitelman tarkoituksenmukaisuuteen. Suunnitelman tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon suunnitelman sopivuus terveydentilaasi, ikäsi, ammattisi ja aikaisempi toimintasi.

Käsittelyn jälkeen työeläkeyhtiö Elo antaa hakemuksestasi valituskelpoisen päätöksen. Valitusoikeus on sekä suunnitelmaa että oikeutta koskeviin päätöksiin. Jos sinulla katsotaan olevan oikeus työeläkekuntoutukseen, saat myönteisen ennakkopäätöksen oikeudestasi työeläkekuntoutukseen.


Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)

Mitä tarkoittaa kuntoutuksen ennakkopäätös?

Kun kuntoutushakemus on tehty, annamme valituskelpoisen päätöksen oikeudesta kuntoutukseen. Päätöksen mukana on laskelma kuntoutusrahan suuruudesta.

Jos kuntoutussuunnitelmaa ei ole vielä valmiina, voit saada kuntoutusoikeudesta ennakkopäätöksen. Päätös on voimassa 9 kuukautta, jonka kuluessa voit työstää kuntoutussuunnitelmaa ja miettiä työhönpaluun vaihtoehtoja. Siten sinulla ei tarvitse olla työhönpaluusuunnitelmaa valmiina kuntoutushakemuksen tekovaiheessa. Ennakkopäätöksen mukana on arviolaskelma kuntoutusrahan suuruudesta.

Hae työeläkekuntoutusta

Hae työeläkekuntoutusta


Toimita lomakkeet vaivattomasti Eloon

Toimita lomakkeet, liitteet ja muut dokumentit vaivattomasti ja turvallisesti Eloon eläkepalvelun kautta.   

Siirry Elon eläkepalveluun >

Liitteiden toimittaminen löytyy heti eläkepalvelun etusivulta. Palveluun kirjaudut verkkopankkitunnuksillasi.

Voit lähettää meille myös kirjepostia.  Elo maksaa postimaksun kun merkitset kirjekuoreen osoitteeksi:
Työeläkeyhtiö Elo
Tunnus 5010419
00003 VASTAUSLÄHETYS