Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Kuntoutusajalta saat joko kuntoutusrahaa tai määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea, jota on korotettu 33 prosentilla. 

Katso arvio työkyvyttömyyseläkkeesi määrästä, jolloin saat myös arvion kuntoutusrahasta:

 

Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

 

Lisäksi korvataan tarpeellisia ja välttämättömiä kuntoutuskuluja. Yritystoimintaa varten on mahdollista saada elinkeinotukea. Kuntoutusrahan- ja kuntoutuskorotuksen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä.

Kuntoutusraha

 • pohjana työkyvyttömyyseläke, jonka saisit, jos tulisit kuntoutustapahtumahetkellä työkyvyttömäksi 
 • lisäksi 33 prosentin korotusosa 
 • maksetaan vain aktiivisten kuntoutusjaksojen ajalta 
 • maksetaan osakuntoutusrahana, jos olet työssä.

Kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus

Kuntoutustuki

 • määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jonka edellytyksenä on, että olet työkyvytön yleisesti työhön, mutta työkykysi on palautettavissa hoidolla tai kuntoutuksella.

Kuntoutuskorotus

 • maksetaan kuntoutustuen lisänä, jos Elo on päättänyt tukea aktiivista kuntoutusohjelmaasi 
 • korotus on 33 prosenttia kuntoutustuesta täysiltä kuntoutuskuukausilta.

Kuntoutuskustannukset

 • kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia kuten matkakuluja sekä opiskelukustannuksia korvataan Telan suositusten mukaisesti. 
 • maksetaan yleensä vuosittain vahvistettavana tasasuuruisena euromääränä lukukausittain 
 • voidaan maksaa myös vieraalla paikkakunnalla opiskelevan asumiskustannuksia 
 • palkattoman työkokeilun tai valmennuksen ajalta Elo vakuuttaa kuntoutujan työtapaturman varalta.

Kuntoutusavustus

 • jos sinulla ei ole oikeutta muuhun toimeentuloon 
 • työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen 
 • voidaan maksaa aktiivisten kuntoutusjaksojen odotus- ja väliajoilta tai kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta 
 • maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta

Elinkeinotuki

 • yritystoiminnan aloittamisen, muuttamisen tai jatkamisen tueksi taikka ammatin harjoittamiseen.

Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)

Ketkä muut järjestävät ammatillista kuntoutusta?

Ammatillista kuntoutusta järjestävät useat eri tahot. Työeläkekuntoutusta ei aloiteta, jos joku muu kuntouttajataho, esimerkiksi Kela tai työ- ja elinkeinotoimisto, on jo aloittanut ammatillisen kuntoutuksen. Jos kuitenkin kyseessä on ollut pelkkä kuntoutusselvittely, kuntoutusta voidaan tukea työeläkekuntoutuksena.

Toimijoina ovat työeläkeyhtiöiden lisäksi seuraavat:

 • Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset ovat ensisijainen kuntouttaja silloin, kun kuntoutustarpeen syynä on työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko.
 • Kela järjestää ammatillista kuntoutusta niille, joilla ei ole esimerkiksi riittävän pitkää työhistoriaa. Ammatillinen kuntoutus voi olla kuntoutustarpeen selvittelyä, työkokeilua ja työhönvalmennusta tai uudelleenkoulutusta ja apuvälineitä. Kela myös järjestää lääkinnällistä kuntoutusta. Osa Kelan toimintaa ovat erilaiset yksilölliset tai ryhmämuotoiset kurssit työelämässä oleville (esimerkiksi Tyk- ja ASLAK-kurssit).
 • Työ- ja elinkeinotoimistot järjestävät työttömille kuntoutuksena muun muassa uudelleenkoulutusta, jos sen arvellaan parantavan työnhakijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Toimeentulo kuntoutuksen aikana