Työkyvyn heikentyessä

Työkyvyn heikentyessä ei kannata jäädä yksin. Kannattaa miettiä yhdessä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa, voidaanko työergonomialla, Kelan lääkinnällisellä kuntoutuksella tai työpaikan työjärjestelyiden muuttamisella mahdollistaa työssä selviytyminen. Työterveyshuollon kautta voit hakeutua myös Kelan Tyk- tai ASLAK-kursseille.

Lyhytkestoisen työkyvyttömyyden aikana toimeentulosi on turvattu Kelan sairauspäivärahalla. Jos työkyvyttömyytesi pitkittyy ja nykyisissä työtehtävissä selviäminen näyttää haastavalta, on etenemiseen monta vaihtoehtoa tilanteestasi riippuen. Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen on mahdollista jo ennen sairauspäivärahankauden alkamista, eikä hakeminen kuntoutustuen aikanakaan ole vielä liian myöhäistä.

Alla olevasta kuvasta voit katsoa omaa tilannettasi vastaavan reitin ja edetä annetun ohjeistuksen mukaan. Avaa kuva suurempana (pdf) >

Työkyvyn heikentyessä

Tehtävät ja vastuut

Työelämässä jatkaminen on työntekijän, työterveyshuollon, työnantajan ja työeläkeyhtiö Elon yhteistyötä:

Työntekijä

 • Ota asia puheeksi esimiehen ja/tai työterveyshuollon kanssa, jos havaitset että sinulla on vaikeuksia selviytyä työtehtävistäsi.
 • Mieti millaisista tehtävistä selviydyt rajoitteistasi huolimatta. 
 • Selvitä työnantajan ja työterveyshuollon mahdollisuudet järjestellä työtehtäviäsi ja työolosuhteitasi uudelleen. 
 • Selvittely on helpointa aloittaa työterveyshuollon kautta järjestettävän työkykyneuvottelun yhteydessä. 
 • Jos työjärjestelyt eivät ole riittäviä, ja työeläkekuntoutuksen hakeminen tulee ajankohtaiseksi, hae työeläkekuntoutusta. 
 • Työntekijän tukena ovat työeläkekuntoutus Elon kuntoutusasiantuntijat.

Työterveyshuolto

 • Selvitä työntekijän kuntoutustarve ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet, ellei kartoittamista ole jo käynnistetty työntekijän ja esimiehen toimesta. 
 • Sovi tarvittaessa työkyky- tai verkostoneuvottelun järjestämisestä työntekijän ja työnantajan edustajien kanssa. Jos työeläkekuntoutus katsotaan tarpeelliseksi, ohjaa työntekijää kuntoutuksen hakemisessa. Työterveyslääkäri: Laadi B-lääkärinlausunto ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen liitteeksi, jos arvioit ammatillisen kuntoutuksen kriteerien täyttyvän. 
 • Työterveyshuollon tukena ovat työeläkekuntoutus Elon kuntoutusasiantuntijat.

Työnantaja

 • Ota asia puheeksi, jos havaitset alaisesi työsuorituksen heikentyneen tai alaisellasi on lisääntyvästi sairauslomia. Kysy häneltä, mitä järjestelyjä työpaikalla pitäisi tehdä, jotta hän pystyisi jatkamaan työssään. Ohjeet tällaisen puheeksiottokeskustelun käymiseen on tavallisesti sisällytetty työpaikan varhaisen tuen malliin. Pitkältä sairauslomalta palaava kannattaa aina ohjata ensin keskusteluun työterveyshuollon kanssa. Työnantajan tukena toimii Elon työhyvinvointipalvelut. 
 • Selvitä työjärjestelymahdollisuudet työntekijän omassa työpisteessä. Voidaanko työnkuvaa keventää esim. työaikaa, työtehtäviä tai työergonomiaa muuttamalla? 
 • Selvitä työjärjestelymahdollisuudet työnantajaorganisaation sisällä, jos näyttää, ettei alaisesi voi jatkaa entisissä tehtävissä. Kartoittakaa henkilöstöhallinnon edustajien kanssa olisiko työntekijälle löydettävissä soveltuvaa työtä eri yksikössä tai tehtävissä. 
 • Sovi verkostoneuvottelun/työkykyneuvottelun järjestämisestä työntekijän, työterveyshuollon ja tarvittaessa henkilöstöhallinnon edustajien kanssa. 
 • Jos työeläkekuntoutuksen hakeminen tulee ajankohtaiseksi on työnantajan tukena työeläkeyhtiö Elon kuntoutusasiantuntijat.

Työeläkeyhtiö Elo

 • Ohjaa ja neuvoo työntekijää/kuntoutuksen hakijaa kuntoutuksen hakemisessa. Neuvonta 020 694 726, elakeneuvonta(at)elo.fi. 
 • Antaa päätöksen kuntoutushakemuksiin. Tukee ja ohjaa kuntoutussuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa kuntoutuspäätöksen saanutta. Kuntoutusasiantuntijat: 020 694 723, kuntoutus(at)elo.fi. 
 • Tukee työnantajaa sekä työterveyshuoltoa työeläkekuntoutukseen ja työkykyjohtamiseen liittyvissä asioissa. Työhyvinvointipalvelut ja kuntoutusasiantuntijat 020 694 723, elotyohyvinvointi(at)elo.fi, kuntoutus(at)elo.fi.

Näin työeläkekuntoutuksella takaisin työelämään, ohjeita työnantajalle ja työntekijälle (pdf) >


Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)