Työeläkekuntoutus yrittäjälle

Elo tukee myös yrittäjien työeläkekuntoutusta samoin ehdoin kuin työntekijänkin. Yrittäjän työeläkekuntoutukseen voi kuulua työkokeilu, työhönvalmennus tai tarpeen vaatiessa kouluttautuminen uuteen ammattiin. Tukimuodoissa on myös yrittäjillä ja yritystoiminnan perustamiseksi lisänä elinkeinotuki.

Elinkeinotuella Elo voi tukea oman yrityksen perustamista, aiemman yritystoiminnan suunnan muuttamista terveydentilaasi paremmin soveltuvaksi tai ammatinharjoittamista. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yritys tai ammatinharjoittaminen mahdollistaa hakijan toimeentulon. Elinkeinotukea voidaan myöntää avustuksena ammatin harjoittamiseen liittyvien työvälineiden ja työkoneiden hankintakustannuksiin yksilöidyn päätöksen mukaisesti hankintatositteiden perusteella.

Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)