Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Elo

Työeläkeotteessa on tietoa omasta eläketurvasta. Tarkistaminen on tärkeää, sillä tuleva eläkkeesi lasketaan työeläkeotteella olevien tietojen perusteella. Olemme koonneet yleisemmin kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia tarkistamisen tueksi. 


Mistä eläkettä karttuu?

Työeläke muodostuu kaikista työurasi aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä YEL-työtulosta.

Eläkeuudistus muutti työeläkkeen karttumaprosentteja vuoden 2017 alusta lukien. Eläkettä karttuu nyt kaikille iästä riippumatta 1,5 % vuosiansioista tai YEL-työtulosta. Eläkeuudistuksen siirtymäsäännöksen mukaan kuitenkin niille henkilöille, jotka ovat vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana 53 – 62 vuotiaita karttuu 1,7 %. Lisäksi työskentelystä yli alimman eläkeiän palkitaan 1,5 % eläkekarttuman lisäksi lykkäyskorotuksella. Lykkäyskorotus on 0,4 % jokaista lykättyä kuukautta kohti. Jos siis lykkäät eläkkeelle jäämistä esimerkiksi vuodelle, kokonaiseläkkeeseesi lisätään 7,2 % (12 *0,4) korotus pysyvästi.

 

Vuoden 2016 loppuun saakka eläkettä karttui ikään sidotuilla karttumaprosenteilla seuraavasti:

 

18–52-vuotiaille        1,5 %

53–62-vuotiaille        1,9 %

63–67-vuotiaille        4,5 %

 

Eläkekarttumien muutos tarkoittaa sitä, että jos olet ikäsi puolesta ollut 1,9 % eläkekarttuman piirissä vuonna 2016, sinulle karttuu eläkettä 1,7 % mukaan vuonna 2017. Toisin sanoen vaikka ansiosi olisivat olleet kumpanakin vuonna suurin piirtein samat, eläkkeen karttumisen muutos saattaa pienentää vuosikohtaista eläkekertymää.

 

Jos olet ikäsi puolesta ollut 1,5 % eläkekarttuman piirissä vuonna 2016, sinulle karttuu eläkettä 1,7 % mukaan vuonna 2017. Toisin sanoen vaikka ansiosi olisivat olleet kumpanakin vuonna suurin piirtein samat, eläkkeen karttumisen muutos saattaa pienentää vuosikohtaista eläkekertymää. Tämän lisäksi saat kuitenkin ym. lykkäyskorotuksen lopullisen eläkkeesi määrään jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

Eläkettä kertyy myös tutkintoon johtavasta opiskelusta sekä joistakin sosiaalietuuksista, kuten vanhempainvapaasta, kotihoidon tuen ajalta ja ansiosidonnaisilta työttömyysjaksoilta.

Mitä ovat LEL- ja TaEL-ansiot?

LEL-ansiot ovat ajalla 1962 - 2007 ansaittuja ansioita, jotka on vakuutettu rakennus-, maatalous-, metsä- ja satama-alan töissä.

TaEL-ansiot ovat 1986 - 2007 ansaittuja ansioita, jotka ovat ansaittu taiteilijana tai toimittajana tehdystä työstä. Vuosina 1998 - 2007 TeEL-ansioita on voinut tulla myös yksityisen alan lyhyistä työsuhteista, ns. pätkätöistä.

Vuoden 2007 alusta voimaan tullut uusi työntekijäin eläkelaki (TyEL-laki) korvasi TaEL- ja LEL-eläkelait.

Työeläkeotteelta kannattaa tarkistaa, että LEL- ja TaEL-työsuhteiden vuosiansiot on rekisteröity oikein. Jos LEL- ja TaEL-ansiot ovat väärillä kuukausilla, mutta vuosiansio on oikein, ei se vaikuta eläketurvaasi eikä se vaadi ilmoittamista työeläkeyhtiöön.

Miksi otteeltani puuttuu tämän vuoden tiedot?

Otteella näkyy pääosin ansiotiedot edeltävän vuoden loppuun saakka.

Miksi otteelta puuttuu viime vuoden tiedot?

Vuoden 2017 tiedot näkyvät työeläkeotteella pääosin helmikuusta alkaen. Vuoden 2017 sosiaalietuudet, joista karttuu eläkettä, näkyvät työeläkeotteella pääosin huhtikuusta 2018 alkaen.

Olen suorittanut eläkettä kerryttävän tutkinnon, miksi tieto ei näy otteella?

Tutkintotiedot näkyvät otteella valmistumista seuraavan vuoden keväällä. Ennen vuotta 2005 tehdyt tutkinnot eivät ole kerryttäneet eläkettä.

Miten eri sosiaalietuuksista karttuu eläkettä?

Ansiosidonnaisista sosiaalietuuksista eläkettä karttuu sen työansion perusteella, jonka mukaan kyseinen sosiaalietuus on laskettu. Se, mistä työansioiden osuudesta eläkettä karttuu, vaihtelee etuuden mukaan 55 ja 117 prosentin välillä.

Eläkettä kartuttavia sosiaalietuuksia ovat

 • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha (Kelan maksamasta työttömyysturvalain mukaisesta peruspäivärahasta tai työmarkkinatuesta ei kartu eläkettä.)
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vanhempainrahaa voidaan maksaa myös osittaisena tai vähimmäistasoisena)
 • aikuiskoulutustuki
 • vuorottelukorvaus
 • sairauspäiväraha (myös osasairauspäiväraha)
 • erityishoitoraha
 • kuntoutusraha
 • LITA-ansionmenetyskorvaukset

 Eläkettä karttuu myös kotihoidon tukea saavalle vanhemmalle kiinteän euromäärän mukaan (727,29 euroa/kk vuoden 2017 tasossa).

Eläkkeeni tulee olemaan pieni, voinko saada eläkettä muualta?

Jos työeläkkeesi jää pieneksi, voit saada sen lisäksi kansaneläkettä tai mahdollisesti takuueläkettä. Lisätietoa kansaneläkkeestä saat Kelasta.

Mitä tarkoittaa...

 • Ansioperuste: Etuuden tai eläkkeen perusteena oleva ansio tai palkaton etuus, josta on sovittu, että karttuu eläkettä.
 • Elinaikakerroin: Elinaikakertoimen tarkoitus on pitää elinajan pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset kurissa ja kannustaa jatkamaan työntekoa. Jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkettä. Jos haluat säilyttää sen eläkkeen tason, jonka olisit ansainnut eläkeiän mukaisesti ilman elinaikakerrointa, sinun on työskenneltävä pidempään. Elinaikakerrointa ei siis voi poistaa, mutta sen vaikutusta voi lieventää.
 • Tavoite-eläkeikä: ikä, johon asti tulisi tehdä töitä korvatakseen elinaikakertoimen kuukausieläkkeeseen tekemän pienennyksen.
 • Lykkäyskorotus: Pidempään työskentelystä palkitaan. Saat korotuksen eläkkeeseesi, jos jatkat työskentelyä yli alimman vanhuuseläkeikäsi. Tämä lykkäyskorotus on 0,4 % lykätyltä kuukaudelta. Esimerkiksi jos jäät vanhuuseläkkeelle vuotta myöhemmin, korottaa se eläkkeesi määrää 4,8 %.